Tino sprider nytt koncept för rasten

Fritidsbankens skolsatsning innebär att skolor får låna sportutrustning till rasterna och tanken är att eleverna ska vara delaktiga i utlåningen. Fritidshemsläraren Tino Skovlund är projektledare.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Tino Skovlund leder Fritidsbankens skolsatsning med målet att skolor i hela landet ska kunna låna sportprylar och leksaker till sin rastverksamhet.
– Vi vill hjälpa skolorna så att fler barn blir aktiverade på rasterna.

Fritidsbanken är en utlåningstjänst för sport- och fritidsutrustning som finns i drygt 110 kommuner. Nu har verksamheten startat samarbeten med skolor i flera kommuner. Hittills har 17 pilotskolor inlett samarbeten. Skolorna kan låna allt från allt från hopprep till inlines och skateboards säsongsvis från Fritidsbanken i sin kommun.

– Vår förhoppning är att visa skolorna hur man skapar en fungerande rastverksamhet. Vi ställer vissa krav för samarbetet. Skolan ska exempelvis ha en arbetsplan för rasten och se till att det finns ansvarig personal, en bod att ha sakerna i och att barnen är involverade i processen. Jag handleder skolorna i arbetet, säger Tino Skovlund, som tagit tjänstledigt från sitt jobb som lärare i fritidshem i Karlstad för att leda projektet.

Vad tycker skolorna som deltar?

– Skolorna säger att de har fått en lugnare stämning på skolgården och att det blivit fler aktiviteter och mer lek. Barnen gör lite mer vad de själva vill när det finns olika sorters material. Elevråden har fått inventera vad deras skola behöver. Och när saker går sönder hjälper Fritidsbanken till med att laga dem.

Skoftebyskolan i Trollhättan är en av pilotskolorna i projektet. Här hoppas lärarna i fritidshem att kunna aktivera fler äldre elever på rasterna när det finns mer att välja på i rastboden.  

Hur ska skolor som vill vara med göra?

– Det är än så länge ett pilotprojekt med ett begränsat antal skolor, som ska utvärderas. Sedan hoppas vi att kunna utöka det till skolor i hela landet. Ett grundkrav är att Fritidsbanken finns i kommunen. Om man vill samarbeta med Fritidsbanken kan man ta kontakt till mig, säger Tino Skovlund.

Vad händer i höst?

– Jag fortsätter som projektledare på Fritidsbanken. Vi har märkt att många kommuner är intresserade av skolsamverkan, både ur ett hållbarhetsperspektiv och att rastaktiviteter skapar trygghet och tillit på skolorna. Skolorna i projektet är också del i en forskningsstudie som ska titta på hur rastaktiviteter påverkar rörelse, lek, trygghet och hållbarhet.

Finansieras ofta av kommuner

Fritidsbanken är en ideell, nationell förening som startades 2013 i Deje norr om Karlstad.

”Alla får låna, allt är gratis, återanvänd utrustning” är tre de grundprinciperna.

2021 fick Fritidsbanken Bris-priset.

Lokala fritidsbanker finansieras oftast av kommuner.

Fritidsbanken har också fått bidrag från bland annat: 

  • Riksidrottsförbundet
  • Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF)
  • Kronprinsessparets Stiftelse

LÄS ÄVEN:

Skoftebyskolan

Tinos lekotek är skolans mittpunkt

Politiker lämnar motion om rastverksamhet

Skolgårdsläraren får barnidrottspriset