Så skolar vi in barnen i förskolan

Förskollärarna Mia Grafström, Lena Lopez, Monica Dahlberg berättar hur de skolar in barnen på förskolan.

Tre förskollärare ger sin syn på hur man bäst gör inskolningen och introduktionen av nya barn i förskolan.

Mia Grafström, Huddinge

Hur skolar ni in barnen?

– Vi har valt att skola in barnen under en kortare period. Föräldrarna är med under hela dagen de första dagarna, de sköter även blöjbyten, äter med vid luncherna och nattar vid första vilan. Vi rekommenderar föräldrarna att barnens vistelsetid är kortare under de första två veckorna. 

Varför har ni valt denna metod?

– Ofta har man många barn samtidigt som skolas in, särskilt på hösten. Vi har sett att det blir lugnare för alla barn om inskolningen inte drar ut för länge. Dessutom tycker många av de barn som är ”gamla” på förskolan att det är jobbigt att det blir många vuxna samtidigt.

Vilka är de största utmaningarna vid inskolning?

– De största utmaningarna kan vara att hinna få en bra kontakt med alla föräldrar och barn som skolas in, om det är många barn som skolas in samtidigt. Eftersom vi vill hitta barnens individuella intressen och personlighet så är det viktigt att hitta tid för varje familj.

Lena Lopez, Jönköping

Hur skolar ni in barnen?

– Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion där vårdnadshavaren är med i verksamheten tillsammans med sitt barn under heldagar på förskolan och är aktiv tillsammans med barnet. Hur många heldagar som vårdnadshavaren är med innan hen kan lämna sitt barn är individuellt och anpassas från barn till barn.

Varför har ni valt denna metod?

– För att barn och vårdnadshavare då tillsammans introduceras i vår verksamhet och får en förståelse för hur barnets hela dagar kan se ut. Vårdnadshavaren kan i början vara med barnet i alla aktiviteter och rutinsituationer för att skapa trygghet. Vi får mer tid att skapa en tillitsfull relation med både barn och vårdnadshavare.  

Vilka är de största utmaningarna vid inskolning?

– Vår förskola ligger i ett område där många av familjerna är nya i Sverige och ofta har liten förförståelse för vad svensk förskola har för uppdrag. Det är viktigt att vi lägger mycket tid på att lyssna in och samtala kring deras frågor och förväntningar och även tydliggör vad förskolans uppdrag innebär.

Monica Dahlberg, Lövestad

Hur skolar ni in barnen?

– Vi skolar in barnen under fem dagar. De två första dagarna är föräldern med 9:00–10:30. Dag tre 9:00–11:00 (föräldern går 10:00), och dag fyra 9:00–11:30 (föräldern lämnar efter en stund) och barnet äter lunch. Dag fem 9:00–13:00 utan förälder och barnet både äter lunch och sover. 

Varför har ni valt denna metod?

Det viktigaste är att skapa en trygg relation mellan pedagog och barn och det görs enklast om barnet inte blir för trött. Föräldrarna måste också inskolas, vilket de gör i två dagar, men sedan måste de visa barnet att de litar på oss. Vi hade två veckor tidigare men vi såg ingen vinning med det. 

Vilka är de största utmaningarna vid inskolning?

– Vi måste lägga stort fokus på att få föräldrarna att känna sig trygga och lita på oss när vi säger att det är dags att lämna över till oss. Barnen blir ofta ledsna vid avsked men det är inte för att de inte trivs på förskolan. Det är en lärprocess att förstå att mamma/pappa går men kommer tillbaka.

LÄS ÄVEN

Podcast: Mår barn dåligt av långa dagar och tidig inskolning?

En inbjudan är bättre än inskolning

Lyssna på Förskolan här!