Digitaliseringen delar förskollärarna

”Barnen är för små”, tycker vissa av förskollärarna i undersökningen. ”Det digitala är framtiden”, kontrar andra.

Digitaliseringen är en omtvistad fråga bland förskollärarna. Här är några av de hundratals svar vi fick i vår enkät som 1 511 förskollärare svarade på.

Svar från förskollärare som är FÖR digitalisering:

”Barnen får lära sig via förskolan att det är ett verktyg till lärande och inte bara en leksak.”

 ”Dels står det så i vår läroplan, dels behövs den digitala utbildningen för framtiden.”

 ”För att förbereda barnen för delaktighet i det digitala samhället. Jag tycker att det blir en demokratisk fråga.”

”Vi kan uppnå en undervisning av hög kvalitet om vi använder oss av digitala verktyg på rätt sätt.”

”Det är viktigt att barnen redan i förskolan startar sin förståelse för de digitala verktygen, samt att vi pratar med dem om etik kring detta + källkritik.”

”Digitalisering i förskolan handlar om allt annat än skärmtid. Digitala verktyg ger barnen många sätt att inhämta kunskap och förstå sin omvärld på. Det analoga förblir viktigt men kan framhävas genom digitalisering.”

”I dagens läge är det mycket viktigt att lära barnen källkritik.”

”Alla har kanske inte tillgång till dem hemma. Att barnen får tillgång till verktygen i tidig ålder gör att de kan bli trygga användare av dem senare i livet.”

”Digitalisering handlar om så mycket mer än Ipad och lärplattor. Det är finns flera former av digitala verktyg som bidrar positivt till barnens utveckling om det används rätt.”

”Det är ett spännande verktyg som ger möjligheter att jobba på andra sätt. Utmana barnen på nya sätt.”

Svar från förskollärare som är EMOT digitalisering:

”Försenad skriv- och läsutveckling, försvårar socialt samspel. Strålning på hjärnan. Enbart ett experiment på våra barn.”

”Hur kommer det sig att Sverige är det enda landet i världen som går emot WHO:s rekommendationer för skärmtid? Inga barn under två år ska använda skärm enligt WHO, men i svensk läroplan för förskolan står digitaliseringskravet tydligt.”

”Jag tycker att det finns för lite forskning som visar att det är bra för de små barnens utveckling.

”Man sätter igång Ipaden med ett spel eller en film för att barnen ska sitta stilla en stund. Inget lärande i det.”

”Denna skärmtid är förödande för tiden till samspelet mellan barn-vuxna och barn-barn. Många barn tittar mycket hemma och behöver inte matas av skärm även på förskolan.”

”Jag tycker att 4-5 åringarna kan börja jobba med det. Inte barn mellan 1 och 3 år. Där bör det vara mer fokus på att knäcka lekkoden, turtagning, vänta på din tur och språkutveckling.”

”Barnen behöver rörelse, utevistelse, högläsning, socialt samspel etcetera mycket mer än skärmtid.”

”Många barn i dag är stressade av all yttre stimulans och påverkan, vilket gör att många har svårt att leka.”

”Kan barnen få vara barn och fokusera på det sociala samspelet och det analoga lärandet? De hinner få digitala kunskaper senare i livet.”

”Arbetar med 1–3-åringar. De hinner med tidens gång bekanta sig med digitala verktyg. Önskar ögonkontakt och samvaro istället för en påhittad värld.”