Lärarförbundets ilska efter beskedet om förskoleklass

Utredningens problemanalys är fel. Lärarna i förskoleklass jobbar redan i dag med tidig läs- och skrivinlärning och matematikförståelse på ett lustfyllt och lekfullt sätt, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet. Foto: Izabelle Nordfjell
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Lärarförbundet förkastar kravet på fortbildning för att förskollärare ska få undervisa i den nya tioåriga grundskolan.
– Problemet är inte bristande kompetens hos lärarna i förskoleklass, utan bristande förutsättningar för att de ska kunna göra sitt jobb, säger Johanna Jaara Åstrand.

Blir utredningsförslaget om obligatorisk fortbildning verklighet finns en risk att många förskollärare som idag arbetar i förskoleklass hoppar av, varnar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Men hon tror inte att kravet på kompetensutveckling i sig är det som gör att man i så fall lämnar.

– Snarare är det känslan av att den egna kompetensen ifrågasätts, när man vet att det är andra saker som brister. Den frustrationen och rättmätiga irritationen kan få bägaren att rinna över, säger hon.

"Problemanalysen är fel"

När utredaren Eva Durhan på måndagen lämnade sina förslag till utbildningsminister Anna Ekström (S) var ett av förslagen att förskollärare som arbetar i förskoleklass måste fortbilda sig genom att läsa in 30 högskolepoäng för att få undervisa i årskurs ett i den nya tioåriga grundskolan.

– Som lärare behöver man ständig utveckling, men det många nu ifrågasätter är varför de som redan har lång erfarenhet och specialkompetens om sexåringars lärande ska avkrävas kompetensutveckling för att vara fortsatt behörig.

Men har alla förskollärare som undervisar i förskoleklass tillräckliga kunskaper i matematik och svenska – de ämnen där utredaren föreslår obligatorisk fortbildning?

– Det ser nog väldigt olika ut, men utredningens problemanalys är fel. Lärarna i förskoleklass jobbar redan i dag med tidig läs- och skrivinlärning och matematikförståelse på ett lustfyllt och lekfullt sätt. Samtidigt vittnar de om bristande resurser och otillräckligt stöd. Här behöver staten gå in med miljonsatsningar snarare än att ställa krav på obligatorisk kompetensutveckling.

Positiv till vissa saker

Johanna Jaara Åstrand ser också positiva inslag i utredningsförslaget.

– Det är bra att utredaren ser behovet av en lång implementerings- och övergångsperiod. I praktiken innebär det att de som idag är behöriga kan fortsätta jobba till 2031.

Hon välkomnar också att den lagstadgade rätten för sexåringarna till bland annat särskilt stöd och modersmålsundervisning stärks.

– Där har vi legat på och visat att det är orimligt att det finns ett glapp mellan förskola och grundskola, när syftet med förskoleklassen är att brygga över mellan skolformerna.

"Ska självklart ha ferietjänster"

Johanna Jaara Åstrand pekar också på problemet att lärare i förskoleklass arbetar i dubbla verksamheter. När sexåringarnas skoldag är slut måste även förskollärarna gå över till fritids och jobba vidare där eftersom de har semestertjänst.

– Nu får vi ett starkt argument för att även de här lärarna självklart ska ha ferietjänster. Det skulle skapa bättre förutsättningar för planering och bättre möjlighet att följa upp elevernas kunskapsutveckling. Men det behöver matchas med tydliga satsningar på fritidshemmen och deras kompetensförsörjning.

Ser du någon öppning mot att regeringen inte kommer gå på utredarens förslag om absolut krav på fortbildning?

– Öppningar finns alltid så länge inga beslut har tagits. Vi kommer vara väldigt tydliga i vårt remissvar. Det är vi som organiserar experterna på det här området och deras röst kommer att bli hörd, säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄS ÄVEN

Ekström (S) om att förskollärare förlorar sin behörighet när F blir 1

Beskedet: Grundskolan blir tioårig

Debatt: Vi som arbetar i förskoleklass är redan experter på sexåringar!

Lärarförbundet sågar nya beskedet om förskoleklass