Skriva för hand har stor betydelse för inlärningen

Göran Lundborg, handkirurg och senior professor vid Lunds universitet, har skrivit boken Handen i den digitala världen, en sammanställning av forskning som rör handskriftens roll i det digitala samhället. Illustration: Alex Fine
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Att skriva för hand har stor betydelse för människans utveckling. Handen aktiverar hjärnan och håller hjärncellerna igång. ­Kreativa händer är en grund för vår civilisation och vår kultur, enligt professorn och handkirurgen Göran Lundborg.

Att skriva för hand är bra för att … 

… lära sig att stava

Minnesbilden av bokstävernas utseende och ordens stavning utvecklas med hjälp av handens rörelser. Vid tangentskrivning uteblir den fysiska komponenten i inlärningen. Många forskare menar att själva handrörelsen graverar ”minnesspår” i hjärnan som har betydelse för igenkänning av bokstäverna.

… man lär genom imitation

Det är fundamentalt för många inlärningsprocesser. Att betrakta lärarens hand när den formar en bokstav utgör grunden för att samma rörelse kan speglas och uppstå även i barnets och elevens hjärna. Spegel­nerverna i hjärnan blir aktiva när vi utför en rörelse, samma sak när vi iakttar någon annans hand som utför rörelser.

… utveckla en finmotorik

Handskrivning utvecklar fin­motoriken, vilken är betydelsefull för handens alla precisionsrörelser och greppfunktioner. Och som i sin tur har visat sig vara betydelsefull för all framgång i skolan. 

… utveckla reflektionsförmågan

Handskrivning är en mer långsam process än tan-gentskrivning och uppmuntrar oss att tänka och formulera oss på vårt ”eget sätt”, vilket kan bidra till ett mer kreativt och fritt tänkande. Den personliga hand­stilen är också en viktig dimension av en människas identitet.

… lägga kunskaper på minnet och lära sig sålla

Att föra anteckningar för hand när man lyssnar på ett lektionsinne­håll (i stället för att använda ett tangentbord) gör att vi automatiskt sållar och redigerar den information vi skriver. Det stärker förmågan att utveckla egna metoder för att lagra information. 

… det stärker självför­troendet

Att skriva för hand utvecklar vår praktiska intelligens och vårt hantverksutövande. Till exempel slöjd och andra hantverk är en kombination av manuellt och intellektuellt arbete som stärker kreativiteten och tilltron till den egna kapaciteten att klara av uppgifter i det dagliga livet.

Källa: Göran Lundborg, handkirurg och senior professor vid Lunds universitet, som har skrivit boken Handen i den digitala världen, en sammanställning av forskning som rör handskriftens roll i det digitala samhället.

LÄS ÄVEN

Därför är det viktigt att lära sig skilja på de och dem

Så lär man elever att skilja på ”sin” och ”deras”

Hon vill att skönlitteratur tar plats i skolans alla ämnen

Tips: Så lär du barnen klockan