Debatt: Angiveri ingår inte i läraruppdraget

Förskolans uppdrag handlar om att förmedla kunskap till barnen med hjälp av bland annat omsorg – och inte om att ange barn, skriver förskollärarstudenten Elliot Andersson.

Vi vet att vi har anmälningsplikt, men det handlar om när barn anses fara illa. Och riskerar ett barn att fara illa av att tvingas lämna det land det kommit till för att jag anmäler detta – ja, då får det vara, skriver förskollärarstudenten Elliot Andersson.

Mitt i praktiken som förskollärarstudent. Långa dagar med planering, möten, undervisning och samtidigt försöker vi hitta rätt väg ut ur labyrinten från spridningen av magsjuka som cirkulerar på Sveriges förskolor. Det är för en gångs skull en lugn kväll och jag går in på SVT för att se om något roligt hänt i världen. Jag skrollar ner i flödet och läser en rubrik. Min första tanke blev tyvärr ”då var det dags igen”. 

Justitieministern står tydligen fortfarande fast vid att lärare kan omfattas av anmälningsplikten i Tidöavtalet och försvarar detta med att den är viktig för att upprätta en säker ordning. Han menar också att det är skillnad på medborgare i allmänhet och offentligt anställda enligt SVT:s program ”30 minuter”. Tydligen måste ”vi” som justitieministern kallar det, verkställa rättssäkra beslut där vissa människor måste lämna landet. 

Alla barn har rätt till utbildning

Intervjun väcker många frågor. För det första trodde jag att man var medborgare oavsett anställningssektor, men tydligen tillhör man en egen grupp. För det andra undrar jag vad som menas med en ”säker ordning”. Jag trodde att en säker ordning handlade om att alla har rätt till en utbildning som ska vara tillgänglig för alla. Det är i alla fall vad som numera står i vår lag, barnkonventionen artikel 28.  För det tredje tycker jag inte att en politik som delar upp mänskligheten i ett ”vi” och ett ”dem”, speciellt när barn är inblandade, kan påstås sträva efter allas bästa.

Förskolans och skolans uppdrag handlar om att förmedla kunskap till barnen med hjälp av bland annat omsorg. Detta är något vi kallar ”educare”. Uppdraget handlar alltså inte om angiveri. 

Barnets bästa i första hand 

Jag vill också passa på att lugna alla som tror att lärare vill slippa allt som har med anmälningar att göra. Vi vet att vi har anmälningsplikt, men detta handlar om när barn anses fara illa. Och riskerar barnet att fara illa av att tvingas lämna det land de kommit till för att jag anmäler detta, ja, då får det vara. Det är synd att det verkar som om de enda som ser till barnens bästa är de som arbetar inom vård, omsorg och utbildning. Vi kan väl inte vara de enda som förstår att barnen har rätt till liv, överlevnad och utveckling och att alla beslut som berör barn ska bedömas enligt barnens bästa (barnkonventionen artikel 3 och 6)?

Elliot Andersson studerar till förskollärare. 

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är artikelförfattarens egna.