Rätt till ledighet vid begravning

Kollektivavtalet ger rätt till betald ledighet för att begrava nära anhöriga. Foto: Pixabay
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Rätt till ledighet beror på både kollektivavtal arbetsgivarens praxis, skriver Per Edberg.

Fråga: Har man enligt avtal rätt att vara ledig för anhörigs begravning? Hur nära anhörig? Gäller det även en nära väns begravning? Försökte läsa mig till information men det var rätt luddigt skrivet. Hur ser reglerna ut?

/Fredde

Svar: Det beror på vilket kollektivavtal du jobbar under och det kan även bero på arbetsgivarens praxis eller lokala överenskommelser. Om det är en väldigt nära vän som är en stor del av ens liv så skulle den kunna räknas som nära anhörig. Du bör kontakta dina lokala fackliga företrädare för att få stöd om det behövs.

I det kommunala avtalet står följande, och jag håller med om att det är lite luddigt och kan tolkas olika: Din arbetsgivare kan bevilja ledighet med bibehållen lön under sammanlagt högst tio arbetsdagar per kalenderår om det finns synnerliga skäl, till exempel en nära anhörigs svårare sjukdom, bortgång och begravning samt bouppteckning.

Som nära anhörig räknas till exempel maka, make, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.

Per Edberg

Per Edberg är huvudskyddsombud, Umeå och ledamot i Lärarförbundets arbetsmiljöråd.