23 000 svenska barn går inte i förskola

Illustration: Getty images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

6 procent av alla 3–5-åringar går inte i förskola. Barn födda i andra länder och de som kommer från familjer med låga inkomster är överrepresenterade.

Borde ­förskolan vara obligatorisk?

513 000 barn är i dag inskrivna i för­skolan – 24 % fler än 1998. På hösten det år barnet­ fyller 1 år är cirka hälften inskrivna, bland 2-åringar 89 % och bland 3–5-åringar 94 %.

Källa: Skolverkets förskoleregister och SCB:s barn- och familjestatistik

10 %

10 % av de barn som inte går i förskola har lågutbildade föräldrar, jämfört med 6 % av alla barn. 39 % av dessa barn bor i hyresrätt, jämfört med 29 % av alla barn.

Andel barn 3–5 år som bor i en familj med låg inkomststandard:

8 % av alla barn.
18 % … av barn som inte är inskrivna i förskolan.

18 % av de barn som inte går i förskola bor i en familj med låg inkomststandard, jämfört med 8 % av alla 3–5-åringar. SCB saknar dock i många fall kunskap om inkomst­nivån för de familjer som har barn som inte går i förskola. Uppgiften ska därför mer ses som en indikation än en absolut sanning.

Barn som är födda utom­lands går i förskolan i betydligt lägre grad. Av de 23 000 3–5-åringar som inte går i förskola är 20 % födda utomlands. 40 % av dessa har varit folkbokförda i Sverige i mindre än ett år.