Skolans bokcirklar skapar läsglädje hos både elever och lärare

Från vänster: Skolbibliotekarien Amanda Karlsson tillsammans med eleverna Annika Bjurström och Amanda Palmér.

Booktok hjälper Tibble gymnasium i Täby att fånga upp läsintresset hos eleverna.
– När de upptäckt läsningen går de snart vidare och breddar sina val av böcker, säger skolbibliotekarien Amanda Karlsson, som dragit i gång flera bokcirklar på skolan.

Litterära Salongen och Klassikerklubben. Så heter två bokcirklar där eleverna på Tibble gymnasium i Täby kan diskutera böcker och samtidigt hitta samhörighet och gemenskap med elever utanför sin klass.

En drivande kraft är elevernas engagemang för böcker och läsning genom Booktok, en del av videoplattformen Tiktok.

– Vi försöker hänga på det stora intresset och bevakar vilka böcker som är populära där, säger skolbibliotekarien Amanda Karlsson.

Stämmer det med hur du tänker om vad elever borde läsa?

– Jag försöker inte lägga några vär­deringar om kvaliteten på vad elever läser. Det är bara bra att de hittar läsglädje.

Engelska dominerar

Den ena av bokcirklarna, som Amanda Karlsson själv leder, har som mål att sprida läsglädje. Den andra leds av en lärare i historia och syftar till att fördjupa elevernas förståelse för klassiska verk och koppla samman litteraturen med historiska sammanhang.

Eleverna har själva ett avgörande inflytande över vilka böcker som läses i cirklarna. En följd av Booktoks popularitet är att de flesta av böckerna är på engelska.

Är engelska språkets dominans ett problem?

– Svensklärarna tycker att det är ett problem, men jag kan förstå de elever som säger att de helst vill läsa böcker på originalspråket. Det jag kan tycka är tråkigt är att perspektiven begränsas när nästan alla böcker är skrivna i engelskspråkiga länder.

Amanda Karlsson understryker att hon och lärarna i svenska har olika roller.

– De ger eleverna i uppdrag att läsa vissa böcker i klassen och de böckerna är på svenska. Min roll är att komplettera undervisningen och uppmuntra elevernas intresse för litteraturen. Det är viktigt att de hittar sin läsglädje.

Bokcirkel också för personalen

Till Amanda Karlssons arbetsuppgifter hör också bland annat att hålla föreläsningar om informationssökning och hjälpa lärarna när de ska låna böcker till klass­läsning. Hon har också startat en bokcirkel för skolans personal. De flesta av de tjugotalet deltagarna är lärare i svenska och engelska, men även andra lärare, några studie- och yrkesvägledare, samt en av skolans recep­tionister är med i cirkeln.

– Vi startade förra läsåret och intresset växer hela tiden, säger Amanda Karlsson.

För eleverna innebär höststarten nya möjligheter att förkovra sig i böckernas värld. Amanda Palmér går i trean och deltar i båda de bokcirklar som vänder sig till eleverna.

– För mig handlar det mycket om gemenskap. Många jag träffat i bokcirklarna har blivit mina nära kompisar. Jag går estetiska programmet, men här har jag också kunnat lära känna elever från natur, ekonomi och samhälle, säger hon.

När deltagarna har olika bakgrund blir samtalen om böckerna mer spännande, menar hon.

– Alla har olika tankar. Själv tycker jag ofta att det är roligast att läsa böcker jag inte tycker om, för då finns det jättemycket att prata om.

Att lärarna och annan personal på skolan också har bildat en bokcirkel tycker hon är bra.

– Det kan även för dem vara ett sätt att hitta gemenskap och komma närmare varandra. En bokcirkel en bra mötespunkt, säger Amanda Palmér.

Läsraset i siffror

  • 65 procent av de 15-åriga pojkarna i Sverige läser bara om de måste. Bland flickorna är motsvarande siffra 49 procent.
  • Svenska elevernas läslustras mellan Pisaundersökningar 2009 och 2018 var näst kraftigast i hela OECD, bara Chile var värre. Det innebär att Sverige nu ligger sjätte sist i Pisas läslustrankning.
  • 87 procent av eleverna i årskurs 9 läser mindre än en sida skön­litteratur en vanlig skoldag.
  • 50 procent av eleverna i årskurs 9 läser mindre än en sida facklitteratur/sakprosa en vanlig skoldag.