Hårt slag mot läsutvecklingen under pandemin

Vi kan konstatera att pandemin påverkat elevernas läsutveckling negativt, skriver forskningschefen och Lexplores grundare Gustaf Öqvist Seimyr i en kommentar. Foto: Getty Images/Lars Lengquist
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

Svenska låg- och mellanstadieelever har i snitt tappat 7–8 månader i sin läsutveckling under pandemin, visar en ny studie. Tappet är störst bland de äldre barnen.

Det är företaget Lexplore som sammanställt data om läsutvecklingen i skolor som använder företagets teknik.

Den nya tekniken består av en så kallad ”eye tracker” som fästs längst ner på datorskärmen. Medan eleven gör ett lästest i ett par minuter registrerar kameran ögonens rörelser över texten. De inspelade ögonrörelserna analyseras med hjälp av artificiell intelligens (AI) och samlas sedan i en resultatportal.

LÄSTIPS: AI får skolor att lägga om läsundervisningen

Rapportens slutsatser bygger på 66 825 sådana test av ögonrörelser utförda i årskurs 2–6 mellan hösten 2019 och våren 2021 – i 247 skolor hos 40 olika huvudmän. Underlaget är med andra ord relativt stort.

Sammantaget har eleverna tappat 7–8 månader av sin läsutveckling, men situationen är värst bland de äldsta barnen. Där är tappet ännu större.

– Vi kan konstatera att pandemin påverkat elevernas läsutveckling negativt, skriver forskningschefen och företagets grundare Gustaf Öqvist Seimyr i en kommentar.

Hög frånvaro har påverkat

Så vad exakt är det som påverkat läsutvecklingen? Ingen kan säga med säkerhet, men rapporten lyfter fram flera tänkbara faktorer: hög sjukfrånvaro bland både lärare och elever, inga eller ett begränsat antal vikarier, dagliga krismöten, lokala restriktioner och temporära nedstängningar.

Kristinehamn tillhör de kommuner som tidigt började använda sig av den här tekniken för att bedöma elevers läsförmåga. Kvalitetsstrategen på skolförvaltningen, Catarina Kristhammar, känner igen sig i det mönster som lyfts fram i rapporten:

– Vi har också kunnat utläsa ett större tapp bland våra äldre elever än bland de yngre. Frånvaro bland både elever och personal har påverkat möjligheten att utföra arbetet i sin helhet.

Vad bör göras för att hjälpa eleverna att komma ikapp?

– Det krävs en omfattande analys när pandemin väl är över. Här måste också utbildningsskulden i stort lyftas in.

Resultaten från England överraskar

Rapporten berör helt kort vad som borde göras: alla elever måste läsa ännu mer framöver och extra stöd måste ges till de svagaste – samtidigt som de starkaste läsarna måste få mer stimulans.

Sverige genomförde inte omfattande nedstängningar av låg- och mellanstadieskolor – men vad hände med läsutvecklingen i länder med sådana nedstängningar? I rapporten har Lexplore också sammanställt läsdata från Storbritannien, vars skolor i hög grad har hållits stängda.

Resultaten från 142 engelska skolor förvånade rapportförfattarna: tappet i elevernas läsutveckling var bara hälften så stort som i Sverige. En succé för hemundervisning? För tidigt att säga. Ännu saknas analyser av vad skillnaderna mellan länderna beror på.  

LÄS ÄVEN

AI får skolor att lägga om läsundervisningen

Så vill regeringen få fler unga att läsa

Ny studie: Varannan 15-åring kan inte skilja fakta från åsikter

2 av 3 killar läser bara om de måste