”Det här blir ett lyft för medlemmarna”

Johanna Jaara Åstrand (till höger) är förbundsordförande för Sveriges Lärare fram till augusti i år då Åsa Fahlén tar över. Under kongressen 2024 väljs en ny ledning för Sveriges Lärare.

Den 1 januari bildades Sveriges Lärare, landets största akademikerförbund med över 300 000 medlemmar verksamma från förskola till högskola. Vi Lärare tar tempen på förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand efter lanseringen.

EN TVÅ ÅR LÅNG process av överläggningar, utredningar och medlemsomröstningar inom Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet nådde sin kulmen vid årsskiftet, då Sveriges nya, gemensamma lärarfack slutligen tog vid.

– Det är resultatet av ett fle årigt arbete och vi har verkligen gett oss själva och Sveriges lärare de bästa förutsättningarna för att öka vår påverkan och vårt inflytande, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande.

En tydlig röst ger oss större förmåga att försvara våra intressen.

Johanna Jaara Åstrand

Hon står vid rodret fram till augusti 2023 då Åsa Fahlén tar över fram till den första ordinarie kongressen i maj 2024, där en ny ledning väljs.

Två argument för det nya fackförbundet har varit bättre förutsättningar att påverka lärarnas arbetssituation och större inflytande över debatten.

Det är upp till bevis nu?

– Ja det är klart det är. Men det kommer ju tveklöst att bli ett lyft för oss lärare att vi samlar oss i en organisation. Att vara en tydlig röst ger oss en större förmåga att försvara våra intressen, säger Johanna Jaara Åstrand.

För att inte olika medlemsgruppers särart ska gå förlorad i det nya stora krävs en uppdelning av medlemmarna i olika kategorier, eller skolformsföreningar.

– Skolformsföreningarna ska låta oss driva olika medlemsgruppers specifi a frågor på ett tydligare sätt än tidigare. Jag hoppas att det gör oss vassare, men det kommer samtidigt öppna upp för att det kommer att tyckas olika saker inom förbundet, säger Åsa Fahlén.