Så räddar du rösten

Ursprungligen publicerad i tidningen Uttryck

Var lugn och välartikulerad så får du auktoritet och pondus. Sjung ofta! Och glöm inte att andas ut ordentligt när du pratar.

Foto: Thinkstock

Ungefär en tredjedel av befolkningen har röstkrävande yrken och lärare i allmänhet tillhör den yrkesgrupp som oftast tvingas söka vård för röstproblem.

Anna-Lena Tideman arbetar som universitetslektor i sång på Musikhögskolan i Malmö. Hon är även legitimerad logoped. Rösten är för henne ett arbetsverktyg, ett kunskapsområde och en högst levande passion.

– Jag vill hjälpa lärare att klara hela sitt arbetsliv med rösten i behåll. Och allra helst ska alla få hjälp att bli medvetna om och träna sin röst redan under utbildningen.

Det vanligaste felet är faktiskt att man inte andas ut ordentligt när man pratar.

Själv sjunger och taltränar Anna-Lena Tideman hela fem timmar om dagen. Det är hennes sätt att vårda rösten. För oss andra finns många saker att tänka på. En bra början är att bli medveten om den egna röstens funktion och möjligheter. Den är inget vi bara kan ta för givet. Kanske ska du redan nu göra en röstanalys hos till exempel en logoped om du känner dig orolig för att rösten inte ska hålla.

Rösten riskerar nämligen att ta väldigt mycket stryk i högljudda miljöer som i slöjd- och musiksalar och andra klassrum där man ska försöka nå fram och höras av många. Att arbeta med hur man kommunicerar i en grupp är centralt, enligt Anna-Lena Tideman. Alla lärare måste jobba med att försöka få ner ljudnivån i sina grupper.

Lättare sagt än gjort?

– Pröva att sänka rösten i stället för att skrika. Folk slår gärna dövörat till när någon skriker åt dem. Dessutom är det du som sätter ljudnivågränser som uppfattas som legitima, säger Anna-Lena Tideman.

Andningsteknik är en central del av rösthanteringen. Man måste ge sig tid att slappna av och andas ut ordentligt ibland för att kunna hantera stress som ofta visar sig i alltför grund andning. Ett enkelt, naturligt knep är att dra en rejäl suck emellanåt och känna den vila och tillfredsställelse som inträder före nästa andetag. Att gäspa är också mycket bra för att inte nämna ett ordenligt befriande skratt.

– Andning och även kroppshållning är A och O för rösten. Det vanligaste felet är faktiskt att man inte andas ut ordentligt när man pratar. Och då är det som redan nämnts ofta stress som ligger bakom. Kroppen går i försvar och struphuvudet far upp när man är stressad, och så blir rösten spänd och pressad, vilket inte är bra.

Sambandet mellan hörseln och rösten är också något som Anna-Lena Tideman gärna framhåller. Man bör vara väldigt försiktig med att utsätta sin hörsel för påfrestningar som hög ljudnivå på till exempel konserter, höga motorljud och ihärdigt borrande.

– Kan du inte uppfatta vissa frekvenser så kan du inte heller återge dem med din röst. En bra tendens är att många av våra musikstuderande på Musikhögskolan numera använder hörselskydd i högljudda miljöer eller där riskerna för hörselskador finns, säger hon.

Rösten förändras när du åldras. Äldre röster är inte lika flexibla. Det kan vara svårt att upptäcka och åtgärda om det sker en successiv förändring, men ändå viktigt att vara medveten om. Att sjunga i kör varje vecka, att ha ett enkelt röstträningsprogram, ett talträningsprogram, att göra andningsövningar och kroppsövningar kan hjälpa dig att hålla rösten i trim. Alla röster behöver motion och omvårdnad regelbundet och genom hela livet.

Var extra försiktig med rösten vid förkylning eller när du är trött. Tag hellre lite pauser i samtalet och lyssna på andra än pressa rösten till ohälsa gång efter annan.

Sömn och röst är också intimt förknippade.

– Ju mer du sover, desto bättre andning och röst. Om du har sovit dåligt, ta en mikrovila så får rösten chans att återhämta sig.

När Anna-Lena Tideman gör röstanalyser på sina studenter handlar det om en kartläggning: Hur låter din talröst? Var har du ditt taltonläge? Kan du vila rösten i ett behagligt talläge? Vilka är dina styrkor respektive svagheter? Hur låter din sångröst? Var känns det roligast och bäst att sjunga? Vad måste du tänka på när du pratar eller sjunger? Vad har du för omfång? Vilken klang har din röst? Vad är en skarv eller en passage och ska den vara där?

– Dessa frågor får man svar på och alla blir väldigt glada när de får veta mer om sin röst. Den är ju en viktig del av personligheten, men också av yrkesutövningen.

En frisk röst ska vara sonor, det vill säga klangfull. Då finns en balans mellan kropp, andning och fonation, det vill säga tal och sång. En röst som inte fungerar beskriver Anna-Lena Tideman som klämd, pressad, knarrig och hård med litet omfång eller luftig och ogrundad.

Du ska se upp om du ofta är hes, har stämbandsinflammationer eller känner dig trött i rösten vid eller efter tal.

– Då är det dags att söka hjälp. Logopeder finns inom hälso- och sjukvården och kan bidra med råd och stöd. Är det riktigt illa är det en foniater, en specialistläkare, du ska gå till, säger Anna-Lena Tideman.