Så får lärarna barnen att gå eller cykla till skolan

Foto (cyklande barn): Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Plocka skräp och samla kilo­meter – roliga uppdrag på vägen till skolan fick eleverna i Luleå att gå och cykla. Forskaren Anna-Karin Lindqvist ledde projektet.

Barn som cyklar eller går till skolan får på så sätt 10–20 minuters fysisk aktivitet i snitt om dagen, enligt Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet. Hon har lett ett forskningsprojekt som involverat lärare, elever och föräldrar vid ett 40-tal skolor och fritidshem i Luleå, Haparanda och Falun. 

– Ska man in i skolan så ska det vara så superenkelt det bara går för lärarna. Lärarna som provat säger att det var jätteenkelt, säger hon. 

Forskarna tog fram färdiga uppdrag kopplade till undervisningen som eleverna i låg- och mellanstadiet fick lösa på sin väg till skolan. Det kunde även vara uppdrag som eleverna skulle utföra på rasterna. Eleverna fick exempelvis plocka skräp på vägen till skolan som de sedan sorterade i en lektion om hållbarhet eller samla kilometer som räknades ihop för att se hur långt klassen kunde gå. Ett populärt uppdrag var en uppgift i svenska om Ronja Rövardotter, som berörde farligheter som kunde hända när Ronja skulle ut i världen. Barnen fick överföra det till sin egen verklighet och sina egna föräldrars eventuella oro. 

– För att det skulle vara roligt för barnen byggde vi in spelmoment och utmaningar hämtade från undervisningen. Barnen var entusiastiska och fick hjälpa oss att övertyga föräldrarna om att det är tryggt att gå och cykla till skolan, säger Anna-Karin Lindqvist. 

Medan barnen var lätta att få med sig så var det en större utmaning att få med sig föräldrarna.

– Trots att det aldrig varit säkrare att gå och cykla till skolan så verkar föräldrar vara mer oroliga än någonsin. Men om det är något föräldrarna ska oroa sig över så är det att deras barn inte rör på sig, säger Anna-Karin Lindqvist.

Projektet handlar också om att bygga ett aktivt beteende inför framtiden. På aktivaskoltransporter.se finns metodstöd för lärare.