Så ska kunskapsbristen om rörelse åtgärdas

Suzanne Lundvall har själv varit både elitidrottare och idrottslärare innan hon valde den akademiska banan. Foto: Johan Wingborg
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

En ny forskarskola ska råda bot på kunskapsbristen om fysisk aktivitet i lärarutbildningen.
– Vi vill ge lärarna verktyg att jobba med rörelse, säger idrottsprofessorn Suzanne Lundvall.

I maj startar forskarskolan ”Hållbar daglig rörelse i förskolor och skolor” (inklusive förskoleklass och fritidshem) på fyra lärosäten i landet. Det behövs mer kunskap om hur daglig rörelse, utanför idrottsämnet, kan utformas och organiseras i skolan, säger Suzanne Lundvall, professor i idrottsvetenskap och ansvarig för forskarskolan på Göteborgs universitet. 

– Trots att skolan länge haft ett uppdrag att erbjuda daglig rörelse har det varit utmanande för vissa skolor att ta tag i rörelsesatsningar. Vi tror att denna kunskap behöver vara en del i lärarutbildningen. 

Det har på senare år skett en akademisering av läraryrkena inom fritidshem och förskola på bekostnad av de praktiskt-estetiska arbetsformerna, enligt Suzanne Lundvall.

– Utbildningarna har haft mycket fokus på pedagogisk teori och inte prioriterat kurser i rörelse.

För att nå alla barn behöver skolorna erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter och låta barnen vara med och bestämma. Fritidshemmen spelar en viktig roll. 

– Fritidslärare kan plocka upp andra delar än idrottslärare – som måste förhålla sig till kursplanen – och jobba med olika typer av rörelse, som inte är så tävlings­inriktade.  

Forskarskolan, som fått 38,5 miljoner kronor av Vetenskapsrådet, bedrivs vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm samt vid Göteborgs, Örebro och Malmö universitet. Nio doktorander har anställts.