Bokprojeket svetsade samman barngruppen

I sitt arbete med hållbara relationer utgick pedagogerna från barnböckerna ”Kung Älg”, ”Ugglan tar semester och ”Igelkotten klarar sig själv” av Ulf Stark och Ann-Cathrine Sigrid Ståhlberg (Ikea). Foto: Hasslebo förskola

Behovet av att stärka samspelet och skapa en vi-känsla i barngruppen ledde till en egen bok om hållbara relationer med naturen och varandra.

Syftet med projektet ”Hoppfulla steg för vår planet” var att medverka till att barnen skapar nära och hållbara relationer med naturen, materialen och varandra.

I sagans värld och med litteraturens hjälp fann Hasslebo förskola i Eslöv styrkan och en gemensam referensram i sitt utforskande kring hållbar utveckling med fokus på den sociala dimensionen. Pedagogerna har utgått från barnböckerna ”Kung Älg” och ”Ugglan tar semester”. Böckernas karaktärer, Älgen och Ugglan, välkomnades i förskolan och alla tog ansvar för att de skulle trivas.

Djurvännerna blev värdefulla redskap under hela processen med att skapa gemenskap, samsas, ta hand om varandra och skapa band med djur och natur.

”Processen blev ett minne för livet”

Barngruppen gjorde också egna djur, de fick prova att skapa i olika material och gjorde en film. Deras intresse för djur fördjupades och ett arbete om fem djur tog fart.

Barnens egengjorda faktabok.

Så föddes idén att göra en egen bok! Men vad är en faktabok? Var hittar man fakta om djur? Hur vet man att det stämmer? Projektet avslutades med en stor bokfest tillsammans med vårdnadshavare och inbjudna gäster där stolta barn fick visa och berätta om sin bok.

– Hela processen blev ett minne för livet. Och att vi nu fått höra från förskoleklass att vår barngrupp är så hjälpsamma, omtänksamma och fina mot varandra är fantastiskt, säger Jessica Dahlkvist, förskollärare. 

9 steg till färdig bok:

1, 2: Vi utgick från några barnböcker, ”Kung Älg” och ”Ugglan tar semester”. Ugglan och Älgen blev våra redskap för att på ett lustfullt vis förmedla olika budskap och dilemman och sätta ord på känslor på både individ- och gruppnivå. Djurvännerna var viktiga pusselbitar för arbetet med att skapa gemenskap och att samsas, hjälpa och ta hand om varandra och skapa starka band i naturen.

3, 4, 5: Barnen har skapat egna djur som användes till deras film. Vi pedagoger har gestaltat, dramatiserat och spelat pinn- och dockteater för barnen som gett näring till deras fantasi- och roll-lekar. Ugglan och Älgen har varit värdefulla under hela processen och de har följt med till skogen varje vecka.

6, 7: Vi har uppmuntrat och utmanat barnen kring kommunikation och berättande. Barnen visade stort intresse för skrift, bokstäver, siffror och symboler. Deras arbete kring fem djur (räv, älg, igelkott, uggla och björn) fördjupades. 

8: Under projektet har barnen samlat på sig mängder av kunskap och fakta om de fem djuren och gemensamt bestämdes att ”vi gör en egen bok”. Barnen har ritat och skrivit själva. Faktabokens fram- och baksida pryds av spår från djuren som barnen gjort själva.

9: Hasslebos avslutning på projektet med hållbar utveckling med fokus på den sociala dimensionen blev en härlig bokfest. Barn, pedagoger, vårdnadshavare
och finbesök av en riktig illustratör – alla firade de barnens faktabok ”Världen berikas av barns berättande om fem djur”.