Kollegialt ledarskap i förskolan

Ledarskap måste synliggöras och ständigt reflekteras över. Förskolan måste avsätta tid för de diskussionerna. Illustration: Stocksy
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Att leda en barngrupp faller sig naturligt. Att leda andra vuxna är något helt annat … men det handlar faktiskt om samma sak!

Det handlar om samma aspekter oavsett om det är en rektor som leder medarbetare, en förskollärare som leder kollegor eller en förskollärare som leder en barngrupp, säger Ebba Hildén, som är forskare och undervisar på förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet samt jobbar som utbildningsledare inom Skolverkets Samverkan för bästa skola (ihop med lärosäte och huvudman). Just ledarskapsfrågor när det gäller förskollärare är något hon märkt efterfrågas väldigt ofta.

– När det kommer till att leda vuxna har man ofta en bild av ledarskap som omfattas av en ensam ledare på den blåsiga pyramidtoppen och de som leds längst ner i botten. Man ser en ledare som visar med hela handen. Men det är raka motsatsen till hur vi utövar ledarskap som förskollärare i en barngrupp.

Där handlar det i stället om att öppna upp och inför barnen vara lyhörd och följsam, så att de har inflytande och är delaktiga i det som sker.

– På samma sätt kan man leda sina kollegor.

Ledaren är navet i hjulet som behöver alla ekrar. Det är en mycket bättre bild än den där pyramiden.

I Ebba Hildéns avhandling ”Uppdrag undervisning: bland ärtpåsar och lagtexter i förskolan”, som hon skriver på just nu, ingår tre delstudier där hon bland annat har tittat på hur olika aktörer bidrar till undervisningssituationen: de allra yngsta barnen, förskollärare respektive rektorer. Hon påpekar att det ledarskap som både förskollärare och rektorer utövar inte handlar om ensam-på-toppen-ledaren utan om kollegiala sammanhang.

– Man leder arbetslaget genom att diskutera och reflektera tillsammans, lyssna in de andras perspektiv och ställa frågor. Detta naturligtvis kopplat till relevant forskning och gällande styrdokument.

Detta stämmer väl överens med hur man tänker i förskolan när man jobbar ihop i arbetslag.

– Och det har vi en lång tradition av, byggd på fantastiska värdeaspekter, med solidaritets- och rättviseprinciper där man inte delar upp arbetsuppgifter utifrån att någon har ett högre värde.

I dagens ledarskapsforskning om skolledare och rektorer betonas ofta de mjuka värdena.

Ebba Hildén, forskare och utbildningsledare.

– Man leder i samspel med andra, tillsammans med medarbetarna. Man är navet i hjulet, mitt i smeten men beroende av att alla ekrarna fungerar bra och i samspel. Jag gillar den bilden av ledarskap mycket bättre än den där pyramiden.

Det är viktigt att diskutera och reflektera om vad ledarskap innebär. Ebba Hildén jämför med hur det var när undervisning som begrepp och uppdrag var nytt och hur det ledde till ett ramaskri i hela förskole-Sverige.

– Det stora motståndet mot att använda begreppet handlade om att man hade med sig en bild av katederundervisning med en ensam lärare och elever som satt tysta i sina bänkar. Det krockade oerhört med ens erfarenheter av att jobba med barn, säger hon och tillägger att nu när man har tagit till sig undervisningsbegreppet kan man reflektera över och skruva på de olika delarna.

– Genom att synliggöra något, som undervisning eller ledarskap, och reflektera tillsammans, ja, då händer det en hel del. Därför är det så viktigt att det ges förutsättningar i förskolan för de här diskussionerna och reflektionerna, både i arbetslagen och med andra förskollärare. Bilden av pyramiden med ledaren i toppen måste bytas ut mot något annat. 

Fotnot:

Ebba Hildén disputerar den 7 maj.