När alla inte får vara med

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

Hur ska man göra när vissa barn inte släpper in andra i leken? undrar förskolläraren Lotta, som får råd av lekex­p­erten Ylva Andersson.

Barn behöver hjälp med att skapa en bra lekkultur. Foto: Istock

Dilemma: Jag skulle gärna vilja veta hur jag ska hantera att vissa barn inte släpper in alla barn i leken. Några barn kanske aldrig får vara med eller vissa vill inte leka med alla, bara några utvalda. Ibland händer det att något barn frågar om det får vara med och det andra barnet svarar ”Nej, du är inte min kompis”. Hur ska jag tänka?

/Lotta

Svar: Hej Lotta! De här situationerna tror jag att man kan förebygga genom att vi vuxna vågar vara mer närvarande i barnens lekar. Jag tror att många i alltför hög utsträckning lämnar över ansvaret på barnen själva.

Det finns en utbredd föreställning att när barn leker ska vi vuxna inte störa. I praktiken blir det att ”fri lek” underförstått ska vara fri från vuxna. Fri lek är en lek som vi hittar på i stunden och som vi inte vet vart den tar vägen och hur den utvecklas. Vi skapar leken tillsammans här och nu. Men fri lek har ett flertal osynliga regler som handlar om turtagning, samförstånd och ömsesidighet.

Barn är olika bra på att leka och olika bra på att förstå lekens koder. Därför har vuxna i förskolan ett stort ansvar för hur leken utvecklas. Detta ansvar handlar om att ge barnen tillgång till sitt lekande, till att kunna hitta på lekar och ta del av andras. Det är vi som har ansvar för lek­kulturen i vår förskola. Inte barnen. Alla barn kan tillsammans med lekkunniga vuxna (och kompisar i olika åldrar) utveckla sin lekförmåga och på det sättet ges förutsättningar för att utveckla sin sociala förmåga, vilket leder till goda relationer. Om man skapar en bra lekkultur tror jag inte att man behöver hamna i att någon eller några inte får vara med.