Så skapar du lärmiljöer som främjar lek

Förskolläraren Erika Wallin har skrivit boken ”Förskolans lärmiljöer: att främja kreativitet, lek och lärande”. Foto: Adobe Stock och privat

Förskolorna kunde ha inspirerande miljöer, fyllda av material och möjligheter, men ändå syntes inga barn som lekte och var kreativa. Det konstaterar Erika Wallin, författare till boken ”Förskolans lärmiljöer: att främja kreativitet, lek och lärande”.

Du konstaterar i boken att du inte är någon expert på att arrangera lärmiljöer. Så vilken ingång till ämnet har du?

– Jag tror att vi behöver fundera mer på de val vi gör när vi formar miljöer för lek, lärande och kreativitet. Jag har som förskollärare och utvecklingsledare upplevt att vi skapar miljöer utan en fördjupad reflektion och analys, vare sig före eller efter förändringar. Vi inspireras och lägger mycket tid på det ögat ser men tappar därmed tanken bakom.

Pedagogernas närvaro och var de befinner sig i de pedagogiska miljöerna spelar stor roll, skriver du. Berätta!

– Mitt intresse för förskolans pedagogiska miljöer startade redan för över 20 år sedan under min förskollärarutbildning. Jag skrev tillsammans med två klasskamrater en uppsats om lärmiljöer för lek, lärande och kreativitet. Ett av våra resultat var att förskolor kunde ha inspirerande miljöer, fyllda av material och möjligheter, men ändå såg vi inte några barn som lekte och var kreativa. Däremot såg vi miljöer som vi ansåg vara ganska torftiga, men där barnen, leken och kreativiteten blomstrade. Skillnaden var pedagogernas engagemang! Detta fördjupar jag i boken på olika sätt.

Vilka tankar har du kring materialens placering i förskolan?

– Det jag beskriver i boken är att vi kan behöva samtala om hur vi placerar material och reflektera över vad det leder till. Vi kan duka fram erbjudanden, ha lådor som är fulla av blandat eller sorterat material och alla alternativ kan leda till lek och kreativitet. Men det kommer även att få konsekvenser, och därför behöver vi fundera kring vad vi skapar förutsättningar för.

Ett kapitel heter ”Rummen som glöms bort”. Vilka är det?

– Jag tänker att det är alla miljöer där rutin- och omsorgsarbetet är i fokus. Hallen, matbordet, toaletten. Miljöer som vi tillbringar mycket tid i, men som kanske inte alltid får samma omtanke och förändras på samma sätt som lekmiljöer.

Har du några tips om man vill starta ett förändringsarbete?

– Börja med att fundera kring vad ni vill att era pedagogiska miljöer ska leda till, vad vill ni erbjuda och vilka behov finns bland barnen hos er? Tänk inte bara miljöer, möbler och material utan även var ni pedagoger befinner er och er roll i miljöerna. Hur ska ni bli ett komplement till miljöerna, och miljöerna ett komplement till er? Glöm inte bort barnen, fundera på hur de är en del av processen och utgå både från ett barnperspektiv och barnens perspektiv.

LÄS ÄVEN

Så får ni fart på motorikträningen i förskolan

Lindström: Barnen blir lidande av de nya råden

Lyssna på Förskolan här!