Manliga förskollärare diskrimineras

Förskolan behöver även manliga förebilder.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Män som söker jobb som förskollärare och barnskötare riskerar få sina ansökningar bortsållade direkt. Det visar en färsk studie ledd av forskare från bland annat Linköpings universitet.

LÄSTIPS: Så skräms männen bort från förskolan

Forskarteamet skickade ut 3 200 fiktiva ansökningar till olika arbetsgivare runt om i Sverige för att se om män stötte på patrull när de sökte sig till kvinnodominerade yrken. Det visade sig att så var fallet. Teamets studie visar en avsevärd diskriminering mot män som söker sig till yrken som förskollärare, barnskötare, sjuksköterska och lokalvårdare. För kvinnors ansökningar till mansdominerade yrken kunde forskarna däremot inte se motsvarande diskriminering.

Här behöver arbetsgivare ta ett ansvar och värna om de män som faktiskt väljer förskolläraryrket.

Veronica Persson, Lärarförbundet

– Att mäns ansökningar sållas bort i ansökningsprocessen är intressant. Vi vet ju sedan tidigare att kvinnor missgynnas på arbetsmarknaden vad det gäller lön och befordran. Följdfrågan blir då, vad händer på vägen, säger Mark Granberg, doktorand i nationalekonomi och en av forskarna bakom studien.

Arbetsgivare måste ta ansvar

Veronica Persson, utredare på Lärarförbundet, påpekar att förskollärare är ett av arbetsmarknadens mest kvinnodominerade yrken och att det inte är hållbart om hälften av befolkningen inte är med i rekryteringsbasen.

– De få män som finns i förskolan är i alltför hög grad outbildade. Ett fåtal av männen studerar till förskollärare och avhoppen från utbildningen är större bland män. Nu pratar denna studie om den minoritet män som faktiskt har en förskollärarexamen och att deras ansökningar sorteras bort. Här behöver arbetsgivare ta ett ansvar och värna om de män som faktiskt väljer förskolläraryrket, säger hon och tillägger att män behövs som förebilder i förskolan.

– De behövs också för att bryta en könssegregerad arbetsmarknad som vi vet varken är bra för de förskole anställdas arbetsmiljö eller löneutveckling.

Studien ”Gender discrimination in hiring: An experimental reexamination of the Swedish case” har utförts av Mark Granberg och Ali Ahmed vid Linköpings universitet samt Shantanu Khanna vid University of California, Irvine.

LÄS ÄVEN

Fler män i förskolan

Sällsynt med män – då som nu

Stenkula: Facebook tar fram det lägsta

Podcast: Kommunalt vs privat