Stora barngrupper – 12 tips för att palla pressen

Hjärnan behöver återhämtning, vilket kan vara svårt på arbetsplatser med stora barngrupper. Illustration: Getty Images

Hur klarar man av ett hektiskt jobb och hur får man egentligen till den där välbehövliga återhämtningen? Här listar Elisabet Mossberg, ombudsman och arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet, goda tips och råd.

 1. Stress är inte farligt i sig, däremot bristen på återhämtning.
 2. Se till att prata om er arbetssituation tillsammans. Hur ska man få lov att gå på toaletten utan att känna skuld? Sätt er ner och diskutera vad som stressar er, vilka behov ni har och vilka förutsättningar som finns.
 3. Diskutera gärna på arbetsplatsträffar för att få fatt i olika mönster. Om man kör fast kan man ta hjälp och få stöd från HR eller företagshälsovården.
 4. Se till att få tid för reflektion. Att få fundera en stund på vad som just hänt och hur du mår är viktigt att få in mellan olika arbetsmoment.
 5. Inspirera varandra till återhämtning och uppmuntra dina kollegor.
 6. För att återhämtning ska vara möjlig krävs variation i arbetet, gemenskap och hanterbarhet. Att få växla mellan olika aktiviteter, kunna samarbeta, ge återkoppling och få stöd samt att kunna påverka sin situation och ha kontroll.
 7. Försök att få in mikropauser, exempelvis att få gå ut på gården för lite frisk luft innan det är dags för nästa arbetsuppgift. Att arbeta med mindre grupper barn emellanåt kan också vara en form av återhämtning, eller att ta några barn åt sidan och läsa en saga.
 8. Prata i första hand med chefen om problemen. Därefter kan man ta det vidare till skyddsombud som i sin tur kan ta hjälp av skyddskommittén.
 9. Om det finns brister i arbetsmiljön som arbetsgivaren inte åtgärdar kan skyddsombudet på arbetsplatsen även göra en begäran till arbetsgivaren om åtgärd, en så kallas 66A, med stöd av arbetsmiljölagen. Är man sedan inte nöjd eller får svar i tid kan man ta det vidare till arbetsmiljöverket.
 10. Se också till att backa upp skyddsombuden, var envisa och prata er samman. Ta medarbetaransvar och bidra till lösningar.
 11. Mer diskussionsunderlag och goda råd hittar du på sajten Sunt arbetsliv. Där finns även inspirationsboken ”Återhämtning under arbetsdagen”.
 12. ”Dialogstöd för arbetsbelastning” på Kompetensförsörjning skola kan också vara användbart vid era diskussioner.