Robot kommer på skolbesök

Björn Langbeck, expert på Tillväxtverket.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Robotlyftet har spridit sig till skolan. Yrkeslärare på industritekniskt program har fått fortbildning i robotteknik. Och i höst får deras skolor ta emot roboten YuMi.

Inom ramen för regeringens robotlyft har Tillväxtverket startat ett nytt pilotprojekt, Robot i skola. Syftet är att utrusta gymnasieskolor med modern robotteknik.

– Skolorna har ofta svårt med ekonomin. De kan inte köpa dyr utrustning som dessutom kan bli omodern och som enbart kan användas under vissa undervisningsmoment. På det här sättet kan skolorna få hyra en robot för den tid den används i under­visningen, säger Björn Langbeck, industriell expert på Tillväxtverket.

Namnet YuMi ska utläsas som ”you and me”.

Under våren var tanken att roboten från ABB skulle finnas på fyra gymnasieskolor. Men på grund av coronapandemin fick projektet pausa. Nu under hösten kommer den att finnas i olika perioder på de fyra skolorna. En skola i Malmö får också ta del av tekniken i en virtuell miljö.

– Det här är ett pilotprojekt och intresset har varit stort från skolorna. Tanken är att det ska kunna växa och att fler robottillverkare kommer att hyra ut utrustning och släppa programvaror, säger Björn Langbeck.

Två lärare på varje skola har fått lära sig robotprogrammering och att programmera offline. Utbildningen pågick under en vecka hos ABB i Västerås.

– Det blev en kompetenshöjning för lärarna. Eleverna får sedan i undervisningen komma i kontakt med modern utrustning. Den här kompetensen att kunna program­mera robotar efterfrågas i industrin.

Roboten YuMi är liten men har de funktioner som finns på större industrirobotar.

Alla skolor som är med i projektet ska också ha tillgång till en virtuell modell.

Roboten kan programmeras offline, vilket innebär att den kan programmeras i en digital miljö medan den är i drift och producerar. Sen kan programmen sändas till roboten.