Ny mätning om ungas vanor – ”Måste hålla i läsningen”

”Det är för tidigt att säga att det är ett trendbrott”, säger Yvonne Andersson, analytiker på Statens medieråd.

Så sent som i juni i år kom Lärarstiftelsen med en ny rapport som visade att läsvanorna sjunker drastiskt ju äldre eleverna blir.
På Bokmässan presenterade Statens medieråd sin rapport som visar att läsningen bland alla barn upp till 18 år ökar.

Det har länge talats om en läskris bland unga i Sverige.

Lärarstiftelsen rapport – ”Ett läsvänligt hem” som gjordes tillsammans med kunskaps- och analysföretaget Novus – visar hur de läsandet avtar med åldern. Från 71 procent hos 10-åringar till 27 procent bland 15-åringar för att sluta på 15 procent hos dem som fyllt 18.

Statens medieråd har mätt ungas läsning i en stor enkätundersökning med självskattning sedan 2012.

Tidigt att prata om trendbrott

Ända sedan starten har siffrorna gått ständigt nedåt. Men i år är det ett trendbrott i mätningen och Yvonne Andersson, analytiker på Statens medieråd, är försiktigt positiv.

– Det är för tidigt att säga att det är ett trendbrott, men jag hoppas att alla läsfrämjande åtgärder börjar ge resultat. Nu tror jag det är extra viktigt att samhället försöker stötta de unga för att trenden ska hålla i sig, säger hon.

Menar du insatserna i skolan?

– De insatserna är självklart extremt, extremt viktiga, men våra mätningar visar hur barn läser på sin fritid. Så det är eldsjälar i skolan, eldsjälar i idrottsklubbar, eldsjälar i hemmet och alla andra eldsjälar som i olika grad bidrar till ökad läsning, säger hon.

Sociala medier bra inspiration

TikTok?

– Det spelar också in. Det är bra att unga inspirerar varandra att läsa böcker på sociala medier, säger Yvonne Andersson.

På väldigt många scener här på Bokmässan refereras det till den här rapporten som ett positivt trendbrott?

– Det är roligt, men alla måste fortsätta jobba stenhårt för att hålla i läsningen bland unga nu.

Vad är du mest överraskad över; att andelen som läser varje dag ökar – eller att andelen barn som aldrig läser minskar?

– Jag är mest överraskad över att andelen barn som inte läser alls minskar. Den tröskeln är ju svår att ta sig över, säger Yvonne Andersson.

Utdrag ur rapporten om läsning

  • Andelarna dagliga läsare var förvisso större år 2012 i alla åldersgrupper (9–18 år), men nu minskar inte den dagliga läsningen i någon åldersgrupp. Samtidigt minskar andelarna som inte läser alls.
  • I tidigare undersökningar har barnens egen uppfattning att de läser för lite ökat successivt, men även denna trend verkar ha avstannat i 2023 års Ungar & medier.
  • Både att läsa och att lyssna på böcker och tidningar har ökat märkbart även bland de yngsta barnen. Efter flera års minskad daglig läsning verkar trenden ha vänt även bland de minsta, 0–8 år. Här har det dagliga läsandet av böcker och tidningar ökar med flera procentenheter i alla åldersgrupper jämfört med 2018, då Småungar & medier senast publicerades.
  • I åldersgruppen 0–1 är läsningen inte riktigt tillbaka på samma nivå som år 2012, men bland barn 2–8 år är andelen dagliga läsare till och med något större år 2022 än 2012. Samtidigt minskar andelarna som aldrig läser med 9–19 procentenheter (jämfört med 2018). Även andelen småbarn som aldrig lyssnar på ljudböcker minskar i samtliga åldersgrupper.

Andra utdrag ur rapporten:

  • Var femte sexåring har en egen smartphone. 
  • Något färre barn i åldern 9–12 använder sociala medier.
  • Det digitala spelandet minskar bland de yngsta barnen, och andelen tonårspojkar som ägnar mer än 3 timmar/dag åt datorspel minskar märkbart
  • Det dagliga tv- och filmtittandet minskar i alla åldersgrupper
  • Nära hälften av 13–16-åringarna och över hälften av 17–18-åringarna använder mobilen på natten en gång i veckan eller oftare
  • Ökningen av upplevd utsatthet på nätet har avstannat.

En sammanfattning av rapporten finns här: 

https://www.statensmedierad.se/download/18.64ac90f018a9322e1627a50/1695383861907/Ungar%20och%20medier%202023_Sammanfattning.pdf

FLER ARTIKLAR FRÅN BOKMÄSSAN 2023: