De vann Stora läspriset: ”Betyder allt”

Katarina Henriksson (Fredrika skola i Åsele), Josefin Öberg (Trehörningsjöskolan, Åsa Kullander, Hanna Forsberg, Cecilia Lindberg, Anna Persson (samtliga på Ekens skola i Stockholm) fick ta emot Stora läspriset av Lärarstiftelsens Eva-Lis Sirén och SFUB:s Christina Palm. Foto: Magnus Sundberg

Ekens skola i Stockholm.
Och Fredrika skola i Åsele samt Trehörningsjöskolan i Örnsköldsvik.
Där återfinns vinnarna i Stora läspriset 2023.

Mitt i vimlet på Bokmässan delade Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarstiftelsen, Christina Palm, ordförande för Sällskapet för folkundervisningens befrämjande SFUB, ut Stora läspriset för första gången.

Två vinnare fick 150 000 kronor var för läsfrämjande insatser bland barn och unga. 

Stora läspriset i kategorin 13–25 år gick till lärarna Hanna Forsberg, Cecilia Lindberg och Anna Person och bibliotekarien Åsa Kullander vid Ekens skola i Stockholms stad. 

– Genom skönlitteraturen kan eleverna få syn på sina egna tankar och känslor, och prata med varandra om livet. Vi är mycket glada och stolta över Stora läspriset och för oss betyder det allt! Vi som jobbar i skolan är vana vid att arbeta i det tysta. Därför är vi extra glada att uppmärksammas för det inspirerande arbete som vi gör tillsammans med eleverna varje dag, säger läraren Anna Persson. 

Stora läspriset i kategorin 0–12 år gick till Katarina Henriksson och Josefin Öberg vid Fredrika skola i Åsele kommun respektive Trehörningsjöskolan i Örnsköldsviks kommun.

– Läsning måste få ta plats, i hemmet, i skolan och i det offentliga rummet. Genom att ge läsning betydelse väcks läslusten. Stora läspriset bekräftar inte bara den betydelsen men ger oss också möjlighet att väcka läslusten vidsträckt. Köpa in böcker, boka författarbesök, nå ut till ett större område geografiskt, säger läraren Katarina Henriksson.

Motivering till Stora läspriset 0–12 år

”Det stora läspriset för de yngre åldrarna tilldelas lärarna Katarina Henriksson och Josefin Öberg vid Fredrika skola i Åsele kommun respektive Trehörningsjöskolan i Örnsköldsviks kommun.

De tilldelas priset för deras nu pågående mycket rika och kreativa läsfrämjande insatser där glädje, engagemang, nyfikenhet och konstnärlig upplevelse väcks i läsandet.

Innehåll i och situationer för läsandet utgör drivkrafter för ett dynamiskt och organiskt framväxande av ämnesövergripande insatser där bland annat biblioteket fyller en viktig roll.

Dessa insatser når också på ett inspirerande och tankeväckande sätt ut i samhället och blir till något utöver det vanliga skolarbetet.

De skapar på sätt en mötesplats över generationsgränser samt sociala grupperingar och nätverk i hela det omgivande samhället.

Eleverna både blir och får läsande förebilder.

Motivering till Stora läspriset 13–25 år

”Det stora läspriset för de äldre åldrarna tilldelas lärarna Hanna Forsberg, Cecilia Lindberg och Anna Person samt bibliotekarien Åsa Kullander vid Ekens skola, Stockholms stad.

De tilldelas priset för deras nu pågående betydelsefulla läsfrämjande insatser där eleverna genom att undervisningen organiserats i ämnesveckor ges sammanhållen tid till mer ingående och fördjupat läsande i kombination med samtal och skrivande om det lästa som ibland kan röra utmanande och svåra frågor.

Genom bland annat högläsning och gemensam läsning sänks också tröskeln och alla elever får draghjälp att uppleva läsglädje, även de som inte identifierar sig som läsare.

I detta arbete integreras olika kursplaners centrala innehåll där tonvikten läggs på alltifrån innehållet i det lästa som Förintelsen eller Sveriges minoritetsspråk till texternas grammatiska form.

Samarbetet mellan lärarna och bibliotekarien är grundläggande för arbetet med att välja de texter som läses.

Det är skönlitteraturen som står i centrum men eleverna får också möta andra typer av texter som dikter och sakprosa och andra uttrycksformer som teater och film.

Förutom att ingå i dessa svenskämnesveckor, läser eleverna i alla klasser också skönlitteratur under en hel lektion varje måndagsmorgon.”