Jan Eliasson: ”Jag vill tacka mina lärare”

Jan Eliasson berättade om sin lärare Bojan Himmelman för den stora publiken vid Lärarscenen under Bokmässan. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån och Storumans arkiv

Förre utrikesministern och FN-ambassadören Jan Eliasson tittar ut över publiken och säger:
– Jag skulle vilja tacka mina lärare. Utan dem hade jag inte haft det liv jag fick. En bra skola är skillnaden mellan ett bra liv och ett förspillt liv.

Platsen är Lärarscenen på Bokmässan och ett samtal med ordföranden i Sveriges Lärare, Åsa Fahlén.

Jan Eliasson knyter ihop sin egen uppväxt på 1940- och 50-talet i Göteborg med det som händer i Sverige idag 2023.

Föräldrarna var outbildade. Pappan jobbade som metallarbetare innan han blev taxichaufför och mamman var sömmerska med hemmet som arbetsplats.

”Hade en ängel som lärare”

– Jag var en odåga, men jag hade en ängel som lärare. Passande nog hette hon Bojan Himmelman och jag glömmer henne aldrig. Hon fick in mig på rätt spår och så småningom tog jag mig vidare till Hvitfeldska skolan innan det blev Handels…

– …och en massa höga tjänster som exempelvis ambassadör i Washington, vice ordförande för FN:s generalförsamling och utrikesminister – bara för att ta några av de omskrivna jobben.

Det är investering vi har igen att satsa på skolan. Naturligtvis ska skolan, eleverna och lärarna få mer anslag, säger han.

Åsa Fahlén flikar in:

– Vi i skolan kan göra så mycket mer, men vi får inte rätt förutsättningar, säger hon.

Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén i samtal med Jan Eliasson. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Jan Eliasson har ägnat en stor del av dagen åt att samtala med Åsa Fahlén.

– Och jag måste säga att det är en sak som jag verkligen tagit till mig som Åsa har sagt: det är dags att vi tillsammans sätter problemen i centrum, säger han.

Demokratiuppdraget glöms bort

Åsa Fahlén beskriver situationen så här till Vi Lärare:

– Just nu debatteras det mycket om de stora nedskärningarna i skolan. Många pratar om miljoner och åter miljoner som ska sparas i kommunerna. Då brukar det sägas att lärarna ändå klarar sig rätt så bra. Men vi måste ju ha en helhetsbild av vad som händer när exempelvis så mycket kringpersonal blir av med sina jobb?

Vad glöms bort i debatten?

– Demokratiuppdraget! Hur ska lärare kunna undervisa om mänskliga rättigheter och demokrati om eleverna inte kan läsa? Om det ska lyckas måste lärarna få bättre förutsättningar, säger hon.

Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Hur har den ekonomiska krisen slagit mot demokratin i skolan?

– Vi måste ha klart för oss att det inte bara är de ekonomiska klyftorna som ökat under krisen. Tyvärr har också kunskapsklyftorna ökat mellan dem som har det bättre och dem som är mer utsatta. Det är förödande för hela samhället, säger Åsa Fahlén.

Och det här borde det pratas mer om?

– Ja, verkligen. Jag är glad att vi i Sveriges Lärare satsat på Lärarscenen och kan lyfta de här demokratifrågorna. Allt hänger ihop. Vi behöver fler unga vars föräldrar saknar högre utbildning, men som känner att de skulle kunna göra Jan Eliassons resa i stället för att drabbas av uppgivenhet eller i värsta fall lockas in i gängkriminalitet, säger Åsa Fahlén.