Musik i lurarna försämrar förmågan att lösa problem

Många människor tänker att musik hjälper dem att prestera bättre när de pluggar eller jobbar. Och att det ökar kreativiteten. Men det stämmer inte.

Ny forskning visar att du presterar sämre när du lyssnar på musik än när du har tyst omkring dig.

Många människor tänker att musik hjälper dem att prestera bättre när de pluggar eller jobbar. Och att det ökar kreativiteten. Men det stämmer inte, enligt forskare vid Högskolan i Gävle och universiteten i Lancashire och Lancaster, som har försökt att ta reda på hur vi påverkas av bakgrundsmusik när vi ägnar oss åt problemlösning. 

Det gjorde forskarna genom att låta 84 personer i åldrarna 19–56 år göra problemlösningsuppgifter med olika svårighetsgrad, samtidigt som de lyssnade på olika typer av musik i hörlurar. Försökspersonerna uppmanades att inte bry sig om bakgrundsljudet.

Text på egna språket försämrar

Resultatet jämfördes med hur det såg ut när försökspersonerna fick liknande uppgifter i tysta miljöer. En av de tydligaste slutsatserna är att man presterar avsevärt sämre när man har musik i öronen. Den tysta miljön är mest optimal. Däremot kan inte forskarna se någon skillnad i prestation för olika typer av tysta miljöer, till exempel biblioteksljud eller ett helt tyst rum.

Det visade sig också att musik med text på det egna språket gjorde problemlösningsförmågan något sämre än när man inte förstod språket. Forskarnas förklaring är att ”den inre rösten” omedvetet aktiveras när man kan språket och att det påverkar förmågan att lösa uppgifterna negativt. ”Den inre rösten” skapar en ytterligare uppgift, nämligen att hänga med i musiktexten, även om lyssnaren själv inte är medveten om det. 

Här hittar du studien.

LÄS ÄVEN

Debatt: Häpnadsväckande resultat när sonen med dyslexi fick skriva för hand

Från kaos till ordning – då lyfte resultaten

Lärarilska efter Skolinspektionens uppmärksammade granskning

Hedersutsatta kritiska mot skolans sexualundervisning