Olofström: Skolpersonal sägs upp för att spara pengar

Arne Johansson, ordförande i Sveriges Lärare Olofström och lärare i fritidshem.

För att spara pengar säger Olofströms kommun upp skolpersonal.
– Till exempel socialpedagoger, fritidsledare och lärarassistenter, säger Arne Johansson som är ordförande i Sveriges Lärare Olofström och lärare i fritidshem.

Han beskriver ekonomin som pressad.

– Vi ser ingen ljusning utan räknar med fortsatta besparingar även under nästa år. Det är svårt att avgöra hur stora de blir, men tveklöst kommer besparingarna att påverka förutsättningarna för elever och lärare.

– Även om effektiviseringskraven inte är uttalade så blir de ändå en verklighet när lärare ska utföra sitt uppdrag utan den resurspersonal som man tidigare haft stöd av. Arbetsgivaren följer strikt en resursfördelningsmodell som ger ett minimum av resurser ut till verksamheten.

Vilka konsekvenser får besparingarna?

– De lärare som tidigare haft stöd av resurspersonal känner en oro för hur man ska kunna upprätthålla en hög kvalitet i verksamheten och en god arbetsmiljö när uppsägningstiden är slut och de nya förutsättningarna blir verklighet.

Morgan Bengtsson (S), ordförande i kommunstyrelsen:

Inget svar.

Fakta Olofström
Antal invånare: 13 159.
Kommunalskatt: 21,71.
Behörighet till gymnasiet (avgångsbetyg åk 9 år 2022): 85,3 %.
Andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (grundskolan läsåret 2022/2023, heltidstjänster): 74,3 %.
Elever per lärare i grundskolan 2022/2023: 10,4.
Elever åk 7–9 per syv: 418,0.
Andel med förskollärarlegitimation (heltidstjänster) år 2022: 45 %.
Antal barn i förskolan per förskollärarlegitimation (heltidstjänster): 11,7.
 
Uppgifterna avser kommunen som geografiskt område. Källa: Skolverket och SCB.