Stort sug efter mångfaldsbok

Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Anniqa Sandell Ring vill med sin bok ­”Mångfaldens förskola – flerspråkighet, ­omsorg och undervisning” ge förskolepersonal­ stöd, tips och fakta om fler­språkiga barns ­lärandevillkor och sociala förmågor.

Annika Sandell Ring

Likvärdighet är lätt att debattera och teoretisera kring. Desto svårare är det att gå från ord till handling. Först när det når hela vägen till barnet kan det göra skillnad på riktigt,  konstaterar Anniqa Sandell Ring, utvecklingsledare både nationellt och i Södertälje kommun.

– Det är svårt att få pedagoger med utbildning och adekvat kompetens som dessutom har god språkförmåga i svenska att söka tjänster i områden med socioekonomiskt låg status. I resursstarka områden med starkt socioekonomiskt kapital är det ofta lättare och då växer klyftorna.

Kan inte fortsätta som tidigare

Men utbildad personal räcker inte för att alla barn ska ges förutsättningar att utveckla en god språkförmåga. Det krävs även att pedagogerna uppdaterat sitt arbetssätt till ”en förskola i tiden”.

– Det kan missgynna barnen om man fortsätter som tidigare trots att barngruppen förändrats. Det krävs kunskap om första- och andraspråksutveckling och flerkulturalitet.

Pedagogerna måste få rimliga möjligheter att lyckas, annars lämnas de i bakvattnet.

Även utbildningen, för både barn­skötare och förskollärare, behöver anpassas bättre till dagens situation.

– Pedagogerna måste få rimliga möjligheter att lyckas, annars lämnas de i bakvattnet, säger Anniqa Sandell Ring.

Tydliga, riktade insatser står också på önskelistan. De ska vara omfattande och långsiktiga, med praktiknära kompetensutveckling. Anniqa Sandell Ring vill att man försöker få alla barn att gå i förskolan, med kontinuitet och en noga uttänkt pedagogik.

– Språk är makt, och förskolan är ett av våra främsta verktyg. Men då krävs rätt förutsättningar, och vi vet genom forskning och erfarenhet vilka de är.

Många tar del av boken

Anniqa Sandell Rings bok har fått stor spridning när många kommuner tar frågan på stort allvar och satsar på långsiktig fortbildning för all personal. I hennes hemkommun Södertälje läser även alla i rektorsnätverket boken, som innehåller vägledning i teorin och vad det innebär i praktiken.

– Jag har även skapat en webbutbildning som bygger på bokens 15 kapitel. Jag brukar få frågan hur lång tid varje modul tar, och svaret är att det tar den tid som krävs tills vi ser att det fått positiv effekt på barnens ­lärande. Det här är ingen quickfix.

Nu måste vi kavla upp ärmarna för barnens skull. Tidiga insatser är det som gör verklig skillnad.

Att andraspråksutveckling numera ofta lyfts ser hon som positivt.

– Vi har kommit till den nivån att det sker ett lärande hos de vuxna, men vi ser ännu inte att det når barnen i tillräckligt hög grad. Nu måste vi kavla upp ärmarna för barnens skull. Tidiga insatser är det som gör verklig skillnad.

LÄS ÄVEN

Vikten av gemenskap i arbetslaget

Förskollärare på ständig turné

Årets UBB-vinnare – Eva ger nytt liv åt gamla regellekar

Lyssna på Förskolan här!