Tunga instanser kritiska till förslagen om skolstatistik

Skolinformationsutredningen får skarp kritik från flera tunga remissinstanser – bland annat Sveriges Lärare.

Regeringen vill att Skolverket ska ta över skolstatistiken från Statistiska centralbyrån (SCB).
Men flera instanser, bland annat Sveriges Lärare, är djupt kritiska till utredningens förslag.
De oroar sig för statistikens kvalitet och för att känsliga personuppgifter blir för tillgängliga.

I regering och riksdag saknas stöd för Sveriges Lärares hållning: att offentlighetsprincipen borde gälla även skolföretagen.

Skolinformationsutredningen föreslår i stället att Skolverket blir ansvarigt för statistiken.

Detta som lösning på att uppgifterna fram till sommaren 2026 är tillgängliga endast genom en tillfällig, sekretessbrytande bestämmelse.

”Förslaget är osäkert”

Men förslaget får kritik i remissrundan.

Sveriges Lärare vill se offentlighetsprincip även för friskolor.

– Lösningen är att införa offentlighetsprincipen. Offentlig verksamhet bör omfattas av offentlighetsprincipen och man gör det väldigt mycket svårare för sig om man går den här vägen, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare. 

Sveriges skolledare går ännu längre och kräver aktiebolagen fasas ut ur skolan.    

SCB varnar för kvalitetsbrister, till exempel att det inte kommer att bli möjligt att göra jämförelser över tid när statistiken samlas in på olika vis. 

Men också för att utredningen inte ger tillräckliga svar på frågan om hur integritetsskyddade uppgifter ska skyddas.

Kritiken om bristande sekretess för känsliga uppgifter i utredningens förslag återkommer.

Integritetsskyddsmyndigheten och Socialstyrelsen är två andra myndigheter som varnar för bristande skydd för uppgifter om till exempel funktionsnedsättningar och föräldrar som får ekonomiskt bidrag av socialtjänsten.

Risk för ministerstyre

Västerås kommun skriver att utredningens förslag om rapporteringsplikt för myndigheter och offentlig förvaltning riskerar att göra så att regering och eventuella samarbetspartier kan begära ut vilka uppgifter de vill, och att det saknas beslut om hur känsliga uppgifter ska skyddas.

Skolverket menar att ekonomin är för knapp, deadline för kort och att det finns risk att all information inte överlämnas från SCB.

Statskontoret vill inte ta ställning i frågan förrän utredningen om insynsprincip (som kan ersätta offentlighetsprincipen) är färdig.

Samtidigt är det ekonomisk kris och Oskarshamns kommun varnar för ökade kostnader för kommunsektorn när ansvaret för datainsamlingen förändras.

Lärarnas krav på lösning

– Det här är främst ett problem på övergripande nivå, men som sipprar ner. Om det är problem på en skola, vad beror det på? Då kan man inte alltid göra jämförelserna. Det är en principfråga – jag har väldigt svårt att se att man ska ha andra lösningar för vissa typer av skolor. Det är samma uppdrag, avslutar Åsa Fahlén.

Kritiken mot statistikutredningen

Kritiken mot utredningen i korthet:

  • Inga uppgifter om hur insynsprincipen ska lösas.
  • Den statistiska kvaliteten kan drabbas, bland annat blir det svårt att jämföra uppgifter över tid.
  • Känsliga uppgifter skyddas inte tillräckligt.
  • Oro för att det blir dyrare för kommunerna.
  • För snäv deadline. 

På regeringen.se finns samtliga remissvar.

 

LÄS ÄVEN: 

Regeringen backar om sekretess för friskolor

Facket: ”Offentlighetsprincip en självklarhet”

Offentlighetskrav på friskolor tas bort

Majoritet mot offentlighetsprincip för friskolor

Så ska insynen öka i alla skolor

Skolverkets register hemligt i Sverige – men offentligt i EU