Skolverkets register hemligt i Sverige – men offentligt i EU

Uppgifter som Skolverket inte längre lämnar ut i Sverige är offentliga via EU-kommissionens geoportal på nätet.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Sedan den 1 september är uppgifter om enskilda skolors resultat, lärarbehörighet och liknande inte längre offentliga i Sverige efter beslut av Skolverket. Samma sak gäller för registret över vilka svenska skolor det finns.

Bakgrunden till Skolverkets beslut är ett ställningstagande av Statistiska centralbyrån (SCB) och en lagakraftvunnen dom i Kammarrätten som bland annat innebär att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter.

Det är en informationsinskränkning som enligt Skolverket självt riskerar leda till mycket allvarliga konsekvenser för myndigheter, huvudmän, skolor och elever. Den riskerar dessutom möjligheterna att genomföra de digitala nationella proven och Sveriges deltagande i den globala kunskapsmätningen Pisa.

– Det är en väldigt olycklig situation, säger Skolverkets rättschef Cecilia Asker.

I fredags överlämnade Skolverket och SCB sina förslag till regeringen på hur problemen kan lösas. De båda myndigheterna menar att det enklaste vore att utöka offentlighetsprincipen till att även omfatta skattefinansierade friskolor. Om det inte går anser de att ett antal åtgärder bör övervägas, bland annat att en sekretessbrytande bestämmelse införs i offentlighets- och sekretesslagen, något som dock anses komplicerat av juridiska experter.

– Vi hoppas på lösningar som gör att vi kan leverera de uppgifter som alla har behov av. Det är vår målsättning och jag vet att det även är regeringens målsättning. Den här situationen är det ingen som har önskat sig. Vi hoppas på en snabb lösning, säger Cecilia Asker.

Det är en väldigt olycklig situation som vi är i.

Men redan är en del av de uppgifter som Skolverket inte längre lämnar ut i Sverige offentliga via EU-kommissionens geoportal på nätet: Stora delar av det så kallade skolenhetsregistret som innehåller uppgifter om vilka skolor det finns i Sverige och väsentlig information om dessa.

EU-kommissionen beskriver registret som ”Skolenheter i Sverige för förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan. Uppgifterna avser läsåret 2019/20 och är fria för både privat och juridisk person att använda utan kostnad”.

Enligt geodataportalen är registrets huvudsyfte att fungera som urvalsram för statistikinsamling och undersökningar. Två gånger per år sker en uppdatering på geodataportalen. Den senaste skedde den 4 juni i år klockan 14:35:58.

– När vi levererade uppgifterna till EU var de offentliga, säger Cecilia Asker.

Efter frågor från Skolvärlden ska Skolverkets jurister på att utreda hur det så kallade Inspiredirektivet, ett EU-direktiv med bestämmelser om infrastruktur för geodata inom Europa, påverkar möjligheterna för verket att även i framtiden kunna lämna ut skolenhetsregistret till EU.

I slutet på juni hävdade verket i en skrivelse till regeringen – i en fotnot – ”att sekretessen enligt 24 kap. 8 § OSL inte hindrar att Skolverket fullgör samarbete som följer av Inspiredirektivet".

Kommer ni att fortsätta lämna ut registret till EU?

– Nästa gång det ska ske är i december. Men det är oklart om vi kommer att kunna lämna ut dessa uppgifter fortsättningsvis, säger Cecilia Asker.