Så ska insynen öka i alla skolor

Nu vill regeringen att alla ska få tillgång till enskilda skolors ekonomiska resultat.

Sedan SCB beslutade sig för att statistik om friskolor skulle vara sekretessbelagd har frågan varit en het potatis.
Nu ska Skolverket få ta över statistiken, samt börja publicera ekonomisk information om varje enskild skola.

Statistiska centralbyrån (SCB) släckte skolstatistiken efter en dom som slog fast att siffrorna utgör affärshemligheter.

LÄS ÄVEN: Nu får skolstatistiken hemligstämpel

Fram till 30 juni 2026 finns en provisorisk bestämmelse på plats, som bryter sekretessen.

Den gör att uppgifter om skolor, lärare, barn och elever samt elevresultat är offentliga.

Ekonomin blir offentlig

Samtidigt pågår Skolinformationsutredningen, som bland annat tittar på insynsprincip och/eller offentlighetsprincip för friskolorna.

– Insynen i både kommunala och fristående skolor måste öka. Beslutsfattare, journalister, föräldrar och alla medborgare ska kunna veta hur skattepengar används. Insynen är inte minst viktigt för att elever och deras vårdnadshavare ska ha tillgång till den information de behöver inför att de ska välja skola, säger skolminister Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande.

Därför vill regeringen lägga pengar på att flytta ansvaret från SCB till Skolverket, samt ge Skolverket i uppgift att ta fram information om varje skolenhets ekonomiska resultat.

För att genomföra dessa förändringar vill regeringen avsätta nära 57 miljoner 2024, 80,5 miljoner 2025 och 62,5 miljoner året därpå, pengar som ska kompensera skolmyndigheterna, SCB och kommunerna för ökade kostnader.

Sedan tidigare saknas politisk majoritet för en offentlighetsprincip för friskolor, motsvarande den som gäller den kommunala skolan.

LÄS ÄVEN: 

Juristen: Statistiken släckt i flera månader

Nu tänds betygsstatistik från Sveriges skolor igen