Nu tänds betygsstatistik från Sveriges skolor igen

Från 1 juli går det återigen att söka i Skolverkets databas på all statistik och alla nivåer.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Nu finns betygsstatistik åter tillgänglig hos Skolverket, nästan ett år efter SCB:s sekretessbeslut.

LÄSTIPS Håll koll: Skollagarna som gäller efter 1 juli

Pandemins effekter blir nu lättare att granska, både resultatfall och glädjebetyg, när den nya skolstatistiken åter är offentlig.

Att statistiken är affärshemligheter, beslutade Statistiska centralbyrån (SCB) och släckte databasen från och med december 2020. 

Eftersom det saknas politisk vilja att dra in friskolornas siffror under offentlighetsprincipen, har regeringen gjort en snabb lag-lagning, som gör att det nu åter går att kontrollera till exempel betyg och lärartäthet på lokalnivå – ända ner på enskilda skolor.

– Det nya är att statistiken finns nedbruten på lokal nivå. Vi har tidigare publicerat och kommenterat riksnivån. Det som publiceras nu är betygen från våren 2020 samt elev- och lärarstatistik från i höstas, men inget med direkt koppling till pandemin, säger Christina Sandström, enhetschef på Skolverket.

De ville inte ha skolsekretess

Beslutet om att elevresultat är affärshemligheter önskades varken av kommunala skolor eller av friskolorna, men blev ett resultat efter en granskning av SCB:s chefsjurist och senare ett beslut i domstol.

Lästips: Friskolor uppmanas publicera sin statistik

De negativa konsekvenserna uppges vara många, bland annat är det svårt att granska betygssättning, glädjebetyg och lärartäthet, precis som att bedriva forskning. Men även att skolors adresser hemligstämplades.

Äldre betygsstatistik har funnits tillgänglig sedan oktober 2020, vilket dock inte har avhjälpt den cirkus som SCB och kammarrätten drog igång.

– Jag har jobbat med svensk skola i många år och trodde att jag hade sett det mesta. Att barns skolresultat skulle vara affärshemligheter och inte kunna granskas, det förvånar till och med mig, sa utbildningsminister Anna Ekström (S) när kammarrätten slog fast SCB:s tolkning.

Den provisoriska lagen gäller fram till och med 2023, då den ordinarie träder i kraft.

Här finns nu statistiken att söka bland på Skolverket.se

LÄS ÄVEN

Experten: Rättsligt sett borde offentlighetsprincipen gälla
Så drabbas lärare av hemlig skolstatistik