Lista: Så drabbas lärarna av hemlig skolstatistik

Sekretessen av skolstatistiken slår mot hela samhället.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Sedan 1 september är skolstatistik bara sökbar på riksnivå – och en lösning kan vara månader eller år bort.
Men vad innebär det här, egentligen?
Här listar Läraren några av de tyngsta konsekvenserna av sekretessen.

Viktiga konsekvenser av att Skolverkets statistik på skol- och kommunnivå är sekretessbelagd är:

  • Statsbidrag motsvarande 13 miljarder inte kan betalas ut till kommunerna på ett korrekt sätt. Det handlar om statsbidrag till löner för karriärtjänster och lärarlönelyft, likvärdig skola och statsbidrag till förskola m.m

  • Nationella prov och PISA-prov riskerar att inte kunna genomföras.

  • Elevers betyg inte kan delas ut med giltig skolenhetskod.

  • Skolverket och Skolinspektionen inte kan göra statistiska urval i sitt arbete kopplat till elevstatistik och huvudmannaform.

  • Skolinspektionen och Skolverket får svårt att genomföra sina uppdrag som att granska och betala ut bidrag eftersom statistikuppgifter inte får delas från statistikenheten till andra enheter på skolmyndigheterna.

  • Allmänheten får inte tillgång till nya utbildningar, program, kurser på olika utbildningssighter då Skolverket inte längre kan leverera uppgifter om skolenheter till SUSA-navet navet som är ett samarbete mellan olika myndigheter och organisationer i syfte att sprida information om olika utbildningsvägar.

  • Elever och vårdnadshavare får inte längre tillgång till den information de behöver om exempelvis betygsresultat, lärartäthet, lärarbehörighet, elevsammansättning, hur elever klarat av sin utbildning (genomströmning) m.m för att kunna göra skolval eller välja förskola.

  • Skolinspektionens skolenkäter kan inte publiceras längre.

  • Skolor och förskolor oavsett om de är kommunala eller fristående får svårare att analysera sina resultat och bedriva systematiskt kvalitetsarbete eftersom underlag saknas att göra jämförelser över tid i den egna verksamheten och i jämförelse med andra enheter.

  • Kommuner får inte tillgång till uppgifter om socioekonomiska faktorer på skolnivå vilket gör att de inte kan fördela ut skolpeng utifrån de socioekonomiska behov som finns bland eleverna på skolorna.

LÄS OCKSÅ:

Skolpolitikerna om skolsekretessen

Juristen: Statistiken släckt i flera månader

Blir det en "halvmesyr" eller full offentlighet?