Friskolor uppmanas publicera betygsstatistik

Friskolornas Riksförbund råder nu till publicering av skolstatistik på eget initiativ och i egen kanal.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Friskolornas Riksförbund uppmanar sina medlemmar att själva publicera statistik om betyg och annat som kan vara av värde för allmänheten.

Uppmaningen är en följd av en dom där kammarrätten slog fast att vissa elevuppgifter gällande friskolor är affärshemligheter och inte ska offentliggöras.

Domen ledde i sin tur till att Skolverket från och med i höst inte publicerar statistik om några skolor – varken fristående eller kommunala. Huvudmän måste behandlas lika, motiverade Skolverket.

”Informationsglappet kan överbyggas”

Men nu råder alltså Friskolornas Riksförbund till publicering på eget initiativ och i egen kanal. Förbundet beskriver situationen som olycklig.

"Det informationsglapp som blir resultatet av detta kan till viss del överbryggas genom att friskolehuvudmännen själva publicerar sin statistik på hemsidan", bloggar förbundets vd Ulla Hamilton.

Kammarrättsdomen, som gav stöd åt en ny policy hos SCB, har inte mottagits positivt i skolsektorn och utbildningsdepartementet förbereder författningsändringar så att skolstatistiken kan göras offentlig igen.

LÄS OCKSÅ:

Lärarförbundet: Friskolor måste omfattas av offentlighetsprincipen

Hamid Zafar: En skandal att betygsstatistik räknas som affärshemligheter

Statistik om enskilda skolor sekretessbelagda