Nu får skolstatistiken hemligstämpel

Från 1 september kommer det bara gå att se viss skolstatistik på riksnivå på Skolverket. Foto: Colourbox
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

I dag kommer uppgifter som elevantal, betyg och andelen behöriga lärare på skol- och kommunnivå att sekretessbeläggas av Skolverket. Men redan på fredag ska Skolverket lämna förslag till regeringen på hur man ska lösa den kritiserade sekretessen.

Skolverket stänger ned sina stora databaser om Jämförelsetal och SALSA från den 1 september. Inte heller adresser och kontaktuppgifter till olika skolor kommer att kunna nås via Skolverkets webb.

Det påverkar föräldrar och elevers möjligheter att jämföra resultat och bilda sig en uppfattning om en skola. Men det försvårar också skolmyndigheter som Skolinspektionen och journalisters möjligheter att granska en skola, förskola eller fritidshem eftersom Skolverket bara kommer publicera statistik på riksnivå.

Skälet är att Statistiska centralbyrån, SCB, ändrade sin tolkning av vad som räknas som sekretessbelagda uppgifter redan under 2019. Den striktare tolkningen slogs fast av Kammarrätten i Göteborg i december 2019. Den överklagades men eftersom Högsta förvaltningsdomstolen inte prövade frågan så gäller Kammarrättens dom.

Ska redovisa problem

Regeringen gav Skolverket i uppdrag, den 17 juni i år, att ta fram förslag på tre olika lösningar med för och nackdelar på hur regeringen ska kunna lösa situationen genom ny lagstiftning.

Skolverket ska också redovisa vilka problem som uppstår för skolmyndigheter och vilka uppdrag de inte kan sköta på grund av den nya sekretessen. Skatteverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Rådet för främjande av kommunala analyser, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund ska bidra med sina synpunkter till Skolverket på de problem de ser med att statistiken inte är offentlig.

– Vi kommer inte längre ha tillgång till all statistik med bakgrundsdata som vi tidigare haft när vi ska göra inspektioner av skolor, säger Emma Uhman, enhetschef på Skolinspektionens statistikenhet.

Kan begäras ut via Skolinspektionen

Däremot omfattas inte Skolinspektionen av samma sekretess som Skolverket, som är statistikansvarig myndighet för Sveriges skolstatistik.

– Vi kommer fortsätta att publicera vår tillsyn av skolor, men ett problem för oss är att vår hemsida är länkad till Skolverkets när det gäller viss statistik. Det kan innebära att man måste begära ut uppgifterna från oss då den inte går att nå via hemsidan, säger Emma Uhman.