”Barn behöver få möjlighet att övervinna sina rädslor”

Suzanne Axelsson, pedagogisk konsult, som skrivit boken ”Riskfylld lek och undervisning". Foto: Privat och Adobe Stock

Vi borde fokusera på så tryggt som nödvändigt i stället för så tryggt som möjligt, annars är risken att lekmiljön tappar sin äventyrlighet, säger Suzanne Axelsson, författare till boken ”Riskfylld lek och undervisning”.

Vad handlar din nya bok om?

– Den handlar om självstyrd lek. Där barn i alla åldrar kan delta i en mängd olika lekar, där riskfylld lek är en lektyp som lätt blir förbjuden.

Vad menas med begreppet ”riskfylld lek”?

– Riskfylld lek betyder att det är precis på gränsen av vad en människa klarar av, den är full av spänning och äventyr. Det är absolut inte farliga situationer. Leken som är riskfylld har en ”kanske-faktor”, där man kan misslyckas och den erbjuder en ”kittel i magen-rädsla”.

Hur kan barns lek påverkas av att vuxenvärlden fokuserar för mycket på trygghet och säkerhet i leken?

– Vi borde fokusera på så tryggt som nödvändigt i stället för så tryggt som möjligt annars är risken att lekmiljön tappar sin äventyrlighet. Det finns också risk att barnen förlorar en viktig möjlighet att övervinna rädslor och träna sig i hur man självreglerar känslor och att få öva på att bedöma risker.

Hur kan man bäst bemöta rädslan för riskfylld lek tänker du?

– För att bemöta rädslor kring riskfylld lek hos vuxna tycker jag att vi borde fokusera på leken och inte riskerna. Vad är det som barnen leker egentligen? Kanske utforskar de hastigheter eller höjder, hur kan vi då skapa äventyrliga och lagom trygga lekmiljöer för sådana utforskningar? Små höjdskillnader kan faktiskt erbjuda många skojiga möjligheter.

Du skriver att du blir frustrerad av att lek och lärande ses som motsatser.

– Lek utvecklas inte utan lärande, lärande fördjupas av undervisning och lek skapar en plats för att förstå. Lärande sker i leken, undervisning kan vara lekfull och optimalt lärande har ett ”flow”, precis som lek. Jag tycker att det är enormt fru-strerande att de ofta betraktas som motsatser när lek, lärande och undervisning är sammankopplat och tillsammans skapar förståelse.

Hur kan förskolan skapa modiga lekmiljöer för barn?

– Fundera på hur miljön kan anpassas till olika behov och färdigheter. Alla kommer inte att kunna eller vilja hoppa från samma höjd. Skapa trygga förhållanden mellan barnen och de vuxna, så att alla kan få uppleva att vara modiga. Och lyssnande är otroligt viktigt, att verkligen lägga märke till vad barnen kan och hur vi kan utmana dem på rätt nivå. Ta små steg mot ett mer äventyrligt lekutbud för barnen.

LÄS ÄVEN

Forskarens råd: Lek fram språkutvecklingen!

Så skapar du lärmiljöer som främjar lek

Vuxen gäst i barnlekens verklighet

När fantasileken blir magisk

När alla inte får vara med

Lyssna på Förskolan här!