Forskarens råd: Lek fram språkutvecklingen!

Robin Samuelssons bok "Guidad lek i förskolan–språkutveckling mellan undervisning och lek" är utgiven av Studentlitteratur.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Genom att delta och stötta i barnens lek kan pedagoger främja språkutvecklingen, särskilt för barn med annat modersmål. I en ny bok förklarar forskaren Robin Samuelsson metoden.

Du forskar om språkutveckling och flerspråkighet och har nu skrivit en bok för förskolan. Vad handlar den om?
– Guidad lek! Det är ett perspektiv på lärande och lek som har fått stort genomslag i internationell forskning under de senaste åren. Begreppet har inte använts i Sverige innan jag började skriva om det. För mig var det lite märkligt eftersom det är ett perspektiv som stämmer oerhört väl med den svenska förskolan och vår tradition av lek och lärande – därför skrev jag boken.

Vad innebär arbetsmetoden ”guidad lek”?
– Barn som leker är kommunikativa och interagerar ofta med ett stort fokus och glädje i det de gör. Guidad lek handlar om att tillvara dessa förutsättningar och att på olika sätt delta i och skapa förutsättningar för att omsätta leken i lärandeprocesser.

På vilket sätt kan guidad lek vara gynnsam för flerspråkiga barn i förskolan?
– Leken sker utan stress och tillåter barn att kommunicera utan att behöva göra ”fel”. Guidad lek blir ett utmärkt pedagogiskt verktyg för att få flerspråkiga och framför allt nyanlända barn att börja kommunicera och prata. Guidad lek blir på så sätt en brygga in i språket och en väg till att skapa sig en språklig repertoar tillsammans med sina lekkamrater.

Ett kapitel handlar om språkutvecklande miljöer. Berätta!
– Vi har länge pratat om miljön i förskolans pedagogiska diskussioner. Samtidigt har dessa diskussioner inte alltid varit förankrade i den ganska gedigna forskning som nu finns om hur miljön samspelar med vårt tänkande och barnens utveckling. I kapitlet beskrivs sådan forskning och nya rön presenteras som kan omsättas i språkutvecklande miljöer i förskolan som också har vetenskaplig grund.

Finns det något du vill lyfta lite extra som slagit dig under arbetet med boken?
– Det som slagit mig är att det är av oerhörd vikt att vi hittar undervisningssätt i förskolan som också tar vara på vår tradition av lek. Den svenska förskolan är ett av de mest lekbaserade förskolesystemen i världen och att vi nu pratar om undervisning i förskolan behöver inte betyda att vi gör oss av med leken – i stället bygger vi vidare på den. Det har blivit klart för mig när jag skrev boken och jag hoppas kunna förmedla det till läsare och förskolans pedagoger, som är själva nyckelspelarna i det här.

LÄS ÄVEN

Fråga facket: Har man rätt att gå ned i arbetstid?

Dilemmat: Barnen som tycker beröring är obehagligt

Ett arbetslag av pedagogistor tar täten

Lyssna på Förskolan här!