Ett arbetslag av pedagogistor tar täten

De tre pedagogistorna från vänster: Sofia Stenstrand, Susanna Sjöblom och Ulrika Forslöv. Foto: Darren Hamlin
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Åre har tre anställda pedagogistor, en samman­svetsad trio med ett tydligt mål – att kommunens alla 16 förskolor ska vara likvärdiga.

Hur länge har ni arbetat så här? 

– Utvecklingsarbetet startade 2017. Det började med att alla rektorer och 25 pedagoger reste till Reggio Emilia. Kort därefter påbörjade vi ett samarbete med Martina Lundström, som är pedagogisk rådgivare, pedagogista och författare. Hon hjälpte oss att gemensamt ta fram en helhetsidé, med en vision och gemensamma överenskommelser, som utbildningen i förskolan ska grundas på. Vi jobbar med prioriterade uttryckssätt varje läsår där pedagogerna får fördjupa sina kunskaper i just det området, bland annat genom en gemensam workshop i början av höstterminen. Sedan introduceras uttryckssätten och blir permanent tillgängliga för alla barn på alla kommunens förskolor. 

Hur ser uppdraget ut? 

– Det är en stor kommun till ytan, 15 mil från öst till väst, indelad i tre delar där vi arbetar för två rektorsområden vardera. Två dagar i veckan är vi ute i barngrupp hos samarbetslaget, och vi följer två arbetslag åt gången. Vi är även med på reflektioner och håller i utbildningsdagar, workshops och nätverksträffar. En dag i veckan träffas vi pedagogistor tillsammans, och eftersom vi jobbar med årshjul är alla inne i samma process. Syftet är att skapa en likvärdig förskola, en demokratisk mötesplats där vuxna står upp för barns rättigheter.

Tips för ett liknande upplägg

  1. Skapa en gemensam helhetsidé att utgå från, där personal på alla förskolor är involverade för att undvika uppifrånperspektiv. Ta gärna hjälp utifrån, som vi gjorde, då blir det mer neutralt.
  2. Det är viktigt att klargöra pedagogistornas roll, vad de ska göra och vilka förväntningar som finns.
  3. Ha tålamod. Förändringsarbete tar alltid tid innan det bär frukt. 

Vad har ni fått för reaktioner och resultat? 

– Överlag väldigt positivt, numera är alla mer medvetna om arbetssättet, och vi använder alla samma terminologi. Vikarier berättar hur de känner igen sig i förhållningssättet på olika förskolor. Det är en jätteframgång, så var det inte tidigare. Nu när rekrytering av förskollärare är en utmaning blir pedagogistans roll ännu viktigare, via arbetssättet med pedagogisk handledning och nära samarbete med olika arbetslag.

Vad får er tre att fungera så bra tillsammans? 

– Vi är alla förskollärare i grunden och har olika erfarenheter, men vi kompletterar varandra bra och har ett prestigelöst samarbete. Tre hjärnor tänker bättre än en. Att vi både är med i barngrupp och träffar all personal är styrkan med vårt arbetssätt. Vår helhetsidé och vision i kommunen är också ett stort stöd. Stöter vi på privat tyckande och tänkande kan vi alltid gå tillbaka till vad vi har bestämt.

Detta är Åres pedagogistor

Sofia Stenstrand
Ålder:
40 år.
Bor: I Åre.
Utbildning: Lärare för yngre åldrar, Lärarhögskolan i Stockholm, pedagogistautbildningen vid Reggio Emilia Institutet, Stockholm.
Mest fascinerad av: ”Att tillsammans med pedagoger och barn hitta det där som väcker vår nyfikenhet och få förundras, skapa hypoteser och ny kunskap ihop med avdelningen.”

Susanna Sjöblom
Ålder:
53 år
Bor: I Stugun i Ragunda kommun.
Utbildning: Förskollärarexamen vid Mittuniversitetet, Sundsvall, pedagogista & ateljeristautbildning, Göteborgs universitet. 
Mest fascinerad av: ”Mötena. Det finns så mycket spännande att upptäcka om livet när man tittar noga tillsammans med andra, barn som vuxna!”

Ulrika Forslöv
Ålder:
50 år
Bor: I Björnänge, öster om Åre.
Utbildning: Förskollärarexamen vid Umeå universitet, pedagogistautbildning vid Reggio Emilia Institutet, Stockholm.
Mest fascinerad av: ”Att varje möte med barn, vårdnadshavare och pedagoger hela tiden utmanar mitt eget tänkande och lärande.”

Följ pedagogistornas arbete på Instagram: @arepedagogistor

LÄS ÄVEN

Ny bok om hur förskolan ska fungera i framtiden

Stenkula: Att vara man i en kvinno­dominerad yrkesvärld

Forskarens tips för kemi och fysik i förskolan

Lyssna på Förskolan här!