Ekströms svar efter Wimans krönika-kritik

Anna Ekström håller med Maria Wiman – på vissa punkter.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

”Skenmanövrar” kallar Lärarens krönikör Maria Wiman regeringens förslag som ska skapa ordning och studiero.
Nu svarar utbildningsminister Anna Ekström på kritiken.

Läraren och vår krönikör Maria Wiman är besviken över regeringens förslag. Ordning och reda är nämligen sällan ett problem om rätt förutsättningar finns, menar hon. Det vill säga färre elever per klass, fler speciallärare och fritidspedagoger, fler elevassistenter och skolkuratorer, ordentligt med läromedel, specialpedagoger och skolbibliotekarier.

I krönikan skriver hon ”Jag vet hur man skapar studiero. Det gör man genom lyhördhet och tid. Studiero kommer med små klasser och elever som blir lyssnade på”.

Läs hela Maria Wimans krönika här!

Håller inte med

Läraren.se ställde följande frågor till utbildningsminister Anna Ekström (S).

Åtgärderna som regeringen föreslår tycks ligga lågt på lärares önskelista för att åstadkomma ordning och studiero. Kommentar?

– Jag håller inte med. Den nationella planen är omfattande och innehåller en bredd av åtgärder för att stärka såväl det förebyggande arbetet som att se till att det finns ett bra regelverk på plats när något händer. Bland annat har lärarnas fackförbund tydligt lyft behovet av ett bättre regelverk för när man som lärare får ingripa. En undersökning som Lärarförbundet nyligen gjort visade att hälften av lärarna svarade att de undvikit att ingripa i stökiga situationer på grund av rädsla för att bli anmälda eller för att reglerna är otydliga. Det är inte bra och något vi nu åtgärdar.

På vilka grunder föreslår ni att mobiltelefonförbud ska skrivas in i skollagen? Har trycket från lärarhåll varit stort?

– I dag kan en lärare säga att eleverna måste lägga undan mobilerna om det finns ordningsregler eller om mobilerna stör. Vi vet att i många klassrum fungerar det redan bra, men inte i alla. Och när lärare måste förklara varför de säger nej till mobilerna så tar det dyrbar tid och kraft från undervisningen.

– Vårt förslag om mobilförbud innebär att vi vänder på ordningen och lärarna kommer att kunna fortsätta arbeta på det sätt som ni bedömer är bäst. Utgångspunkten ska vara att mobiler inte ska vara framme på lektionerna men att läraren ska kunna säga ja till mobiler.

– Mobiler kan vara jättebra, till exempel om eleverna vill fotografera något viktigt som läraren skrivit på tavlan eller smartboarden, eller om en elev har diabetes och håller koll på blodsockerhalten med hjälp av en app, men det ska vara upp till läraren att bestämma.

Håller med om resurserna

 Vad kommer du att ta till dig av Maria Wimans kritik?

– Jag håller med Maria Wiman om att det också behövs resurser och utbildad personal med rätt förutsättningar för en trygg och jämlik skola, där alla elever lär sig mycket. Den nationella planen är bred och omfattande, men löser så klart inte alla problem i skolan. Vi behöver också fortsätta satsa resurser på skolan och på lärarna.

– Nu har vi precis skickat den nationella planen för trygghet och studiero på remiss, och det gör vi just för att få in synpunkter från bland andra lärare, forskare och fackförbund. Dessa ser jag fram emot att ta del av.

LÄS ÄVEN

Ekström avfärdar ny Pisakritik

Tegnells glädjebesked inför hösten

Solvikskolans chef: Jag vågar inte säga att det inte finns kvar

NYA LÖNELISTOR: Lärarlöner 2021 – se om du har rätt lön