Ekström avfärdar ny Pisakritik

Utbildningsminister Anna Ekström säger, i en skriftlig kommentar till TT, att det inte alls handlar om att hennes ord skulle stå mot vad Skolverkets generaldirektör uppger.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Oppositionen ser ytterligare skäl att kritisera utbildningsminister Anna Ekström (S) för hanteringen av den omdiskuterade Pisamätningen.
Men hon avvisar kritiken om att ha mörkat pm med tvivel om mätningen för Skolverket.

När Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson mötte riksdagens utbildningsutskott uppgav han sig inte ha känt till de rapporter som Ekström beställt internt om tvivel på mätningens kvalitet.

– Det är anmärkningsvärt att Anna Ekström inte har delgett Skolverket de pm som hennes egna tjänstemän tagit fram. Promemorior som visar på en för stor exkludering och att Sveriges resultat skulle ha varit sämre om rätt elever deltagit, säger Kristina Axén Olin (M).

Riksrevisionen kritiserade

Nyligen kom en rapport från Riksrevisionen med hård kritik mot både regeringen och Skolverket för hanteringen av Pisamätningen. Det är en mätning som synar elevers kunskaper i tre ämnesområden.

En ovanligt stor andel elever (11 procent) hade exkluderats från mätningen, vilket gör resultaten mer tveksamma. Både regeringen och Skolverket borde ha gjort mer för att försäkra sig om att skolorna hade gjort rätt urval av elever, är kärnan i kritiken.

I samband med att Pisaresultaten presenterades hade Anna Ekström beställt pm av tjänstemän på departementet som skulle svara på om det fanns anledning att vara skeptisk till resultaten, till exempel om urvalet av elever kunde påverka.

Roger Haddad (L) anser att det borde ha varit självklart för Anna Ekström att delge Skolverket rapporten. Det är hennes ansvar att det inte skedde.

Internt material

Anna Ekström hävdar dock att det handlade om internt arbetsmaterial. PM som hon haft som underlag när hon frågat Skolverket om mätningen och om för stor andel elever inte tagits med.

"De frågor jag har ställt har jag gjort med stöd av uppgifterna i det interna arbetsmaterial vi tog fram, däremot har jag inte hävdat att jag har pratat om, lämnat ut eller skickat över internt arbetsmaterial, som ju var just internt arbetsmaterial. Det centrala var frågeställningarna som restes i promemoriorna, inte själva dokumenten" säger hon i en skriftlig kommentar.

Svaren hon fick, uppger hon, var att det trots exkluderingar inte fanns skäl att ifrågasätta resultaten.

Blåser upp

Utbildningsutskottets ordförande, Gunilla Svantorp (S) anser att oppositionen försöker blåsa upp frågan om pm:en. Om Skolverket har sett dem eller inte spelar ingen större roll, anser hon.

– Peter Fredriksson var tydlig i utskottet med att statsrådet och statssekreteraren hade ställt frågor för att borra i detta (reds anm: problem med mätningen), säger Gunilla Svantorp till TT.

Kristina Axén Olin framhåller att det för alla inblandade hade varit lättare att snabbare ta tag i den svenska skolans problem om mätningens problem hade lyfts redan när den kom.