Förslaget: bötfäll elever för semester utan tillåtelse

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Regeringen bör fundera på att låta kommunerna bötfälla vårdnadshavare till barn som inte går i skolan – till exempel när det gäller familjer på långresa. Det menar Riksrevisionen, som också vill se tydligare regler för vad som gäller för till exempel ledighet från skolan.

Bakgrunden till granskningen utgörs av den skånska familj, som under lång tid höll sina barn hemma från skolan under förevändning att de hade kontakt med en skola i USA.

Nu har Riksrevisionen sett över skollagen, och riktar kritik mot hur den är författad.

– På ett övergripande plan är bestämmelserna framtagna för att skydda elevens rätt till utbildning. Korrekt använda så gör det de. Men eftersom de är så otydliga så tycker vi inte att de gör sitt jobb. Det är för lätt att falla mellan stolarna, eller tas beslut som inte är riktigt är avsedda att tas med hjälp av bestämmelserna, säger Sofia Sandgren Massih, projektledare på Riksrevisionen.

Nu vill hon att regeringen ser över skollagen, så att det blir tydligare vilka regler som gäller för ledighet som är längre än tio dagar, för möjligheten att uppfylla skolplikten utomlands, eller när skolplikten upphör för elever som vistas utomlands.

Sofia Sandgren Massih

Ärendena hon granskat gäller dels elever som för en tid återvänder till hemlandet, dels en stor andel familjer på resa i allt från två veckor till månader.

– Vi tar inte ställning kring om det ska vara okej eller inte, utan vi vill få fram att det är otydligt. Om det är så att lagstiftaren tycker att det är okej att åka till Thailand i två, eller ofta fyra eller sex veckor, då ska det framgå så att samma beslut tas av alla kommuner, säger Sofia Sandgren Massih.

Samtidigt föreslår Riksrevisionen att regeringen ska fundera på om det ska bli möjligt att bötfälla föräldrar som bryter mot skolplikten – och där det inte handlar om hemmasittare.

– Vi tycker att det ska övervägas. Många kommuner står maktlösa när familjer har ansökt om ledighet och fått ett nej, men åker ändå. Kommunen har inget att sätta emot. De måste ta emot eleven och hjälpa den när den kommer tillbaka. De kan vända sig till socialtjänsten, men de har andra uppgifter som är mer prioriterade än att kontakta i övrigt fungerande familjer, säger hon.

Skolinspektionen ska granska de fall där kommuner ger tillåtelse till elever att gå i skolan på annat sätt – men enligt Riksrevisionen görs inte detta.

– I samband med inspektion inhämtar vi alltid information om huvudmannens system för skolpliktsbevakning. Om vi inte får någon risksignal går vi inte vidare med frågan. Om redovisningen från huvudmannen visar att det inte finns något system för bevakningen, eller det finns något annat problem med frågan, fördjupar vi utredningen. Detta, menar vi, ligger i linje med vårt uppdrag att utöva tillsyn på generell nivå och främst ha fokus på vilka system som huvudmän och skolor själva har för att till exempel göra skolpliktsbevakning, säger Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo i en skriftlig kommentar till Lärarnas tidning.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) avvaktar med att kommentera rapporten tills hon hunnit gå igenom den.


FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM!