Forskning: Med erfarna lärare höjs resultaten

På Göteborgs universitet visar forskning bland annat vikten av att elever har legitimerade lärare.

Ju mer erfarna lärarna är på en skola, desto bättre presterar eleverna.
Det visar ny forskning.

LÄS ÄVEN: Unika siffror: Lönesveket mot äldre och lojala

I en artikel i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Educational Research visar docent Stefan Johansson vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet tillsammans med forskarkolleger bland annat på vikten av att elever har legitimerade lärare.

– Ökad andel legitimerade lärare på en skola leder till förbättrade elevresultat, berättar Stefan Johansson.

Stefan Johansson vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet.

I studien jämförde forskarna förändringar i betyg och resultat i de nationella proven i svenska och matematik för årskurs sex på 2 039 svenska skolor under fyra år (2013–2016) med förändringen av andelen legitimerade lärare på respektive skola.

Effekten planar ut

Forskarna undersökte även vilken betydelse lärarnas yrkeserfarenhet har för elevernas prestationer.

Tidigare forskning visar att lärares erfarenhet har stor betydelse för elevresultaten, men att den effekten tenderar att plana ut efter ett antal år.

– Vi ser i vår studie ingen sådan utplaning, utan snarare en ökande linjär effekt. Det vill säga att ju större den gemensamma lärarerfarenheten är på en skola, desto bättre presterar eleverna.

Störst i matematik

– Erfarenhetseffekten, precis som betydelsen av legitimerade lärare, är statistiskt signifikant i både matematik och svenska, men störst i matematik.

Stefan Johansson berättar att forskarna i sin studie har utgått från skolnivån, inte enskilda lärare.

– Vi har jämfört den samlade lärarkompetensen på respektive skola – lärarnas gemensamma erfarenhet och andelen legitimerade lärare – med elevernas ­prestationer. 

LÄS ÄVEN:

Maria, 62, tjänar sämre än sina nyexade kollegor

Hannah, 31, höjde sin lön med 7 000 kr

Facket om att erfarenhet inte lönar sig: ”Förödande”

Experten: Tänk på det här inför ditt lönesamtal

Lärarnas löner under snittet: ”Har inte satsat”