Lärarförbundets kritik: ”Nya lärare får ingen chans”

Lärarförbundet har de senaste åren i avtalen med SKR identifierat frågan om lärares uteblivna intron som högprioriterad.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Nya lärare får inte sin lagstadgade introduktionsperiod. Nu kräver Lärarförbundet att huvudmännen skärper sig.
– Det finns inga ursäkter, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Trots att skollagen föreskriver en introduktionsperiod och en mentor för nya lärare med legitimation, är det en stor majoritet som står utan. Detta enligt en ny undersökning från Lärarförbundet.

– Det är enorma felprioriteringar och det finns inga ursäkter, säger Johanna Jaara Åstrand.

Samma siffra fick Stockholms stad fram när de följde upp nya lärares introduktionsperiod, 2019.

– Läget är bedrövligt. Regeringen har satt ner foten och det är lagstadgat, vi har i de senaste avtalen med SKR identifierat frågan som högprioriterad, säger Johanna Jaara Åstrand.

Ny lärare-coachen hjälper dig!

Vill du ha stöd och råd under din första tid som lärare? Du kanske har frågor inför lönesamtalet, kring anställningsavtalet, introduktionsperioden, schemat eller din arbetsbelastning?

Kolla in Lärarförbundets ”Ny lärare-coachen”, som är en samlingstjänst som riktar sig till nya lärare.

Klicka här: lararforbundet.se/nylararecoachen eller Ring 0770-33 03 03

Följderna oklara

Skolinspektionen har aldrig granskat frågan, och därför finns det heller inget besked från deras håll om vad som händer om huvudmännen fortsätter att bryta mot lagen.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är tydlig.

– Det är inte fritt valt arbete, utan huvudmännen ska självklart följa lagen. Det har de nya lärarna och förskollärarna rätt till, säger hon, och fortsätter:

– Att alla nyexaminerade lärare och förskollärare får en bra introduktion till yrket är jätteviktigt för kvaliteten i undervisningen och för att behålla nya lärare i yrket.

Sveriges kommuner och regioner vill inte uttala sig om Lärarförbundets kritik, utan hänvisar till huvudmännen.

Men Lärarförbundets ståndpunkt är tydlig:

– Vi vet att avsaknaden av introduktion av nya lärare också leder till att man lämnar yrket under de första åren. Trots all kunskap och den skriande lärarbristen får nya lärare inte en ärlig chans att komma in i yrkesvardagen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Detta gäller för introduktionsperioden

Nyanställda lärare och förskollärare med behörighet har rätt till en introduktionsperiod, om de inte har fått en sådan tidigare. Undantag gäller visstidsanställda, eller personer med utländsk lärarutbildning.

Det är huvudmannens ansvar att alla som har rätt till introduktion får denna. Skolans rektor har ansvar för planering, som mentorn bidrar till.

Huvudmannen är skyldig att anordna introduktion även för utbildningar som är utlagda på entreprenad.

Introduktionsperioden ska inledas direkt efter anställning.

Det finns närmare bestämmelser för vad introduktionen ska innehålla.

Källa: Skolverket.se