Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Som lärare är du med och skapar framtiden. Vilken framtid det blir beror på hur starka vi är tillsammans.

När jag var ny som lärare var jag full av förväntan. Jag visste att yrket var det rätta. Det vet jag fortfarande, men jag har vunnit många erfarenheter under resans gång. Yrkeskunskaper som vuxit fram i mötet med kollegor och elever, men också insikter om vad som stärker och utvecklar läraryrket som profession.

Här har engagemanget i Lärarförbundet gett mig så mycket. För Lärarförbundet är mer än ett vanligt fackförbund. Det är ett professionsförbund och en arena där vi lärare tillsammans kan agera för att utveckla vårt yrke och ge det bättre förutsättningar. Ingen annan har förmågan att utveckla läraryrket bättre än vi själva.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Få yrken erbjuder så fantastiska möjligheter att göra skillnad för en bättre framtid som läraryrket. Vi lärare kan med rätta vara stolta över vårt yrkesval. Vi har en lång akademisk utbildning, är proffs på lärande och vårt arbete lägger grunden för hela samhällets framtid när barn och elever får de kunskaper som de behöver för ett bra liv som kunniga och delaktiga samhällsmedborgare. Det vi behöver är rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. All historisk erfarenhet vittnar om att det land som investerar i sin lärarkår aldrig ångrar sig.

Ny lärare-coachen hjälper dig!

Vill du ha stöd och råd under din första tid som lärare? Du kanske har frågor inför lönesamtalet, kring anställningsavtalet, introduktionsperioden, schemat eller din arbetsbelastning?

Kolla in Lärarförbundets ”Ny lärare-coachen”, som är en samlingstjänst som riktar sig till nya lärare.

Klicka här: lararforbundet.se/nylararecoachen eller Ring 0770-33 03 03

Ändå ser vi att skola och utbildning ofta får utstå besparingar och nedskärningar på många håll och att lärares professionella frihet beskärs. Lärarförbundet kämpar med näbbar och klor för att få politikerna att prioritera utbildningssektorn, bra arbetsvillkor för lärarna och tillit till lärares yrkeskunnande och självständighet. Utan oss är jag rätt säker på att det skulle se värre ut, men jag önskar att den lärarfackliga kraften var ännu starkare. Det blir den ju fler som blir medlemmar och ju fler som engagerar sig.

Ingen är mer expert på att vara lärare än vi som är lärare. Och vi brinner för att få rätt saker att hända i hela skolväsendet. Vi gör det för vi vet hur oerhört mycket det betyder. 

Vi hjälper gärna politikerna och våra arbetsgivare med förslag på lösningar som vilar på medlemmarnas samlade klokskap. Vi föredrar att de ser oss som samarbetspartner, men om vår utsträckta hand inte möts tvekar vi inte att ta strid för medlemmarnas bästa. Vi är alltid beredda att ta fajten för den skola vi vill ha och de lärare vi vill vara. 

Som Sveriges största akademikerförbund har Lärarförbundet genom sina medlemmar en oöverträffad kompetens i allt som rör läraryrket. Det vi gör är att lära tillsammans, åstadkomma förbättringar på arbetsplatsen, driva opinion och sätta press på arbetsgivarna i fackliga förhandlingar. Välkommen att delta i det fackliga arbetet du också.

Just nu

+

Det stora flertalet lärare och skolledare i Sverige är nu vaccinerade mot covid-19. 

-

Budgetpropositionen för 2022 ger alldeles för lite till skola och utbildning.