Gymnasieläraren Stina: Så viktig var mentorn för mig

Stina Gustafsson fick en bra start i sitt yrkesliv, och understryker vikten av avsatt tid med mentorn. Foto: Johan Strindberg
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Se till att din tid med mentorn är schemalagd. Det tycker gymnasieläraren Stina Gustafsson, 28, som missade den detaljen som nyanställd lärare förra året.
– Utan fasta tider riskerar mentorträffarna att bli bortprioriterade.

Stina Gustafsson anställdes som ämneslärare i biologi och naturkunskap vid Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm 2020, strax innan hon avslutade sin utbildning vid Linköpings universitet. Det blev en mjukstart på jobbet eftersom hon fick fyra klasser som alla hade en och samma kurs i naturkunskap.

– Det gav mig mycket tid för planering och gjorde att arbetsbelastningen minskade enormt jämfört med att behöva planera fyra olika kurser.

Måste avsätta tid att ses

Stina Gustafsson hade en rutinerad mentor, men att träffarna inte var schemalagda var en miss inser hon i dag.

– Jag tror att det är viktigt att mentorn får avsatt tid i sin tjänst och att man tillsammans får ett schema som är bokat för möte och avstämning. Så att man verkligen har tid att ses. Annars kanske man drar sig för att fråga, vill inte verka besvärlig och ta så mycket av sin mentors tid.

– Med inlagd tid i schemat blir man mer benägen att utnyttja möjligheten att man faktiskt har en mentor. Då får mentorn också tid att vara det stöd som är tänkt.

Att ha en yrkesvan, behörig lärare i naturkunskap som vägledde vid behov var ett viktigt stöd i starten. I början träffades de varannan vecka och när hon hade blivit mer självgående, en gång i månaden.

– Framför allt hjälpte min mentor mig att planera och tolka läroplanerna, så att eleverna får den undervisning de har rätt till. Hon hjälpte mig att sålla fram vad som är kärnan i ämnet och sådant man bör lägga tonvikt på. Önskar att jag hade fått mer kunskap om detta på universitetet.

”Våga stå på dig!”

Stina Gustafssons generella råd till nyexade lärare är: ”Våga stå på dig och säg ifrån när det är något som skaver.”

– Nu i höst fick jag en alltför tung tjänst. Jag pratade med min fackliga representant på skolan och kunde räkna med stöd från facket om problemet inte löste sig. När jag sedan diskuterade det med mina rektorer, så löste vi det tillsammans.

– Jag behövde aldrig ta någon strid. Men bara det att ha facket i ryggen i sådana situationer känns jättetryggt.

Stina Gustafsson nämner statistiken som visar att nya lärare går in i väggen efter bara några år i yrket.

– Under de första tre åren är det många som bränner ut sig och där vill inte jag hamna. Så en ödmjukhet inför att nya lärare behöver få avlastning, till exempel att få flera parallella klasser och färre kurser att planera, är något att tänka på för de som gör tjänstefördelningen.

Ny lärare-coachen hjälper dig!

Vill du ha stöd och råd under din första tid som lärare? Du kanske har frågor inför lönesamtalet, kring anställningsavtalet, introduktionsperioden, schemat eller din arbetsbelastning?

Kolla in Lärarförbundets ”Ny lärare-coachen”, som är en samlingstjänst som riktar sig till nya lärare.

Klicka här: lararforbundet.se/nylararecoachen eller Ring 0770-33 03 03