Lärarakademin ska ge nya – och erfarna lärare stöd

Bengt Randén, direktör på grundskoleförvaltningen i Göteborg, och Andrea Meiling, ordförande i Lärarförbundet Göteborg och en av initiativtagarna till Lärarakademin.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

I Göteborg samarbetar kommun och fackförbund tillsammans med att utveckla en Lärarakademi för lärare i grundskolan. Där vill man på sikt kunna förbättra introduktionsperioden för nya lärare.
– Lärarakademin ska vara en utvecklingsresa för lärare under hela yrkestiden, från start till mål, säger Bengt Randén, direktör på grundskoleförvaltningen i Göteborg.

I Lärarakademin samlas allt som rör kompetens- och professionsutveckling för lärare inom grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem.

– Grundtankarna kring Lärarakademin handlar om att behålla lärare och utveckla dessa för att locka fler samt få en utvecklingsmöjlighet för alla lärare, säger en av initiativtagarna Andrea Meiling, ordförande för Lärarförbundet Göteborg.

Tanken är att alla kommunalt anställda lärare inom grundskolan i Göteborg ska ha tillgång till materialet som ryms inom Lärarakademins ramar. Friskolorna är inte med i satsningen.

Lärarakademin är en prioriterad fråga, menar Bengt Randén.

– Som högste ansvarig är min målsättning att Lärarakedemin, utifrån lärarnas behov, blir en magnet. Lärare som tittar på Göteborg när de söker jobb ska känna att ”här finns en tanke om hur jag ska få en bra och gedigen professionsutveckling”. Detta oavsett var i yrkesbanan läraren befinner sig, säger Bengt Randén.

Ingen snabblösning

Göteborg är en segregerad stad och fram tills för några år sedan har tio olika stadsdelar utvecklat sina skolor på tio olika sätt. För drygt tre år sedan slogs de tio stadsdelarna ihop till en gemensam, stor förvaltning.

– Sedan dess har vi arbetat hårt med att försöka få till en enhetlig plattform för skolorna, där Lärarakademin blir en del för att öka likvärdigheten i undervisningen, säger Bengt Randén.

Lärarakademin är ingen ”quick fix” utan en långsiktig satsning som byggs på med kompetensutvecklingsinsatser och utbildningar som är relevanta och adekvata. I dagsläget pågår arbetet med att utveckla introduktionsperioden för nyexade lärare för att göra den likvärdig. Under hösten 2021 startar pilotprojekt för att testa olika former för detta.

Tillsammans med facket har också Lärarakademin definierat rollen och tagit fram material som stöd för förstelärare. Olika insatser görs också i nätverksform där lärare kan fortbilda sig. Bland annat för lärare inom matematik i förskoleklass och fritidshem liksom olika insatser inom språk-, läs- och skrivutveckling.

Att utvecklingsarbetet sker tillsammans med facken och med en samlad tanke kring professionsutveckling, är utmärkande.

– Det är ett tydligt partsarbete mellan fack och arbetsgivare, ett fackligt arbete som inte bara försvunnit in i förvaltningen, som många andra frågor gör, säger Andrea Meiling.

Riskerar bli en pappersdrake

Ännu har det inte blivit riktig verkstad, det har varit trögt att få snurr på delarna.

– Stringens och budgetförutsättningar är viktiga ingredienser. Vi hoppas att politik och förvaltning ställer upp här annars har vi bara en pappersdrake, säger hon.

Än är processerna kring Lärarakademin inte utlagda och publicerade på det sättet att alla lärare kan gå in. 

– Det är det arbetet vi måste fortsätta med, säger Andrea Meiling.

Ny lärare-coachen hjälper dig!

Vill du ha stöd och råd under din första tid som lärare? Du kanske har frågor inför lönesamtalet, kring anställningsavtalet, introduktionsperioden, schemat eller din arbetsbelastning?

Kolla in Lärarförbundets ”Ny lärare-coachen”, som är en samlingstjänst som riktar sig till nya lärare.

Klicka här: lararforbundet.se/nylararecoachen eller Ring 0770-33 03 03