Yrkesetiska rådet om sociala medier: ”Lärare bör tänka efter en extra gång”

Foto: Shutterstock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Det finns många lärare som är aktiva på sociala medier och som inspirerar andra. Den senaste tiden har dock ett par fall stuckit ut, då lärare har använt sina plattformar i kommersiella syften. När en så kallad influencer-lärare erbjöd sina följare rabatt på dammsugare väcktes stor medial debatt.

Nu går Lärarnas yrkesetiska råd ut med ett uttalande där de kallar agerandet för ”problematiskt”.

– Använder man sin lärarroll i kommersiella syften finns det en risk att förtroendet skadas. Det är inte bra för den enskilda läraren, men på sikt kan det också skada lärarkåren som kollektiv, säger Jepser Rehn, rådets ordförande.

Men enligt Jesper Rehn handlar det inte bara om influencers. Rådets uttalande tar också upp lärares engagemang när det kommer till politik, religion och övertygelser i olika samhällsfrågor.

Grundinställningen är att engagemang är någonting positivt.

– Vi vill att fler lärare ska synas och höras eftersom de är demokratibärare av allra högst grad, men vi ser också att det kan bli problematiska situationer, och det är när man blandar ihop rollerna, säger Jesper Rehn och fortsätter:

– Säg att du är politiker för Moderaterna i en kommun och är lärare. Det är ingenting konstigt, men tar jag med mig de moderata ideologiska frågorna in i klassrummet, utan att visa på andra alternativ, då blandar jag ihop rollerna.

Men är det inte svårt att ställa sig i klassrummet, med sig sina övertygelser, och samtidigt förmedla en neutral bild av verkligheten? Går det att nå upp till?

– Det är givetvis extremt svårt, framförallt om du har en stark övertygelse i en fråga. Det var just därför vi kände att det här uttalandet var vettigt att lägga ut.

– Vi kommer inte med något facit. Det vi uppmanar till är att man är omdömesgill i offentliga sammanhang och att man enskilt som lärare reflekterar över den personliga etiken i de olika sammanhangen. Vi vill också uppmana till diskussion.

Enligt Jesper Rehn har sociala medier egentligen inte inneburit någon större förändring kring hur man bör förhålla sig till sin yrkesroll. Däremot är det ytterligare en arena för till exempel elever att se sin lärares åsikter och engagemang.

– Det behöver man reflektera över. Jag menar inte att man inte ska uttala sig i sociala medier om man bryr sig om en fråga, men är man lärare så får man tänka efter en extra gång kring hur man gör det. Det kan låta hemskt att just lärare ska behöva göra det, men det är ju för att man är en förebild till många elever, säger Jesper Rehn.