Läraren granskar: Skolor bryter mot offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är ett fundament i den svenska demokratin. Så ska det vara också i skolan. Men varannan skola bryter mot offentlighets­principen. Illustration Johan Nord
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Sex av tio skolor bryter mot offentlighetsprincipen, visar Lärarens granskning. I vår kartläggning bröt skolorna mot efterforskningsregeln, och agerade inte skyndsamt när handlingar begärdes ut.

En viktig del i den är rätten att ta del av offentliga handlingar. Allt för att den som vill ska kunna se hur skattefinansierad verksamhet sköts.

Men mer än varannan skola bryter mot offentlighetsprincipen.

Det visar en granskning som Läraren har gjort.

Lärarens reporter mejlade till rektorerna på femtio grundskolor och tio förskolor i hela Sverige. Namn och kontaktuppgifter angavs, men inte att det var från Läraren.

Frågan var enkel.

”Jag vill ta del av ett anställnings­kontrakt för lärare på er skola. Enklast är om ni mejlar. Bifoga också bilagor om det finns några sådana.”

Svaret borde också vara enkelt. Ett anställningsavtal i en kommunal skola är ingen hemlighet. Det ska vem som helst kunna ta del av utan att behöva berätta vem han eller hon är eller vilket syftet är med att vilja se avtalet.

Men många rektorer och kommunala företrädare verkar inte ha koll på ­offentlighetsprincipen.

Utan kommentarer

Var sjätte skola, 10 av 60 skolor, som svarade bröt mot offentlighetsprincipens anonymitetsregler.

Några genom att fråga vem reportern var och i vilket syfte avtalet begärdes ut.

Efter svaret att ”jag inte behöver uppge det” skickades avtalet utan kommentar från flera av dem.

Men Martin Svärd, rektor för Dalabergsskolan i Uddevalla, ville veta betydligt mer.

”Hej

Många frågetecken här:

Vem är du?

Vem pratar du om?

Syfte?”

Löd första mejlet.

När Lärarens reporter svarade att det räckte med själva avtalsmallen, men att den som frågar inte behöver uppge vem man representerar eller syfte svarade Martin Svärd, snabbt.

”Jag skickar inte uppgifter till personer som jag inte vet vilka de är hur som helst.”

I strid med offentlighetsprincipen

Den enda rektor som direkt svarade att avtalen är hemliga var Mercedes Carnet, på Koster skola, i Strömstads kommun.

”Jag kan inte lämna sådana uppgifter till dig”, svarade hon.

Helt i strid med offentlighetsprincipen som säger att en allmän handling ska lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt.”

Nästan hälften av skolorna, 23 stycken – 19 skolor och 4 förskolor – har dröjt två veckor eller mer med att skicka över anställningsavtalet. Det är inte att agera skyndsamt. Därmed bryter även de mot offentlighetsprincipen.

Slår man ihop de som inte agerat skyndsamt, brutit mot efterforskningsreglerna eller inte ens svarat har cirka 60 procent av skolorna, 36 stycken, brutit mot offentlighetsprincipen.

Klart sämst är förskolorna. Där bröt åtta av tio mot offentlighetsprincipen.

– Det är ett dåligt resultat. Dels att skolor inte ens svarar, dels att man utan motivering vägrar lämna ut. Att fråga efter syfte är inte heller acceptabelt när det rör sig om en handling som inte ens kan antas omfattas av sekretess, säger Mats Amnell, journalist och projekt­ledare för Offentlighetsjouren vid Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet.

– Offentlighetsprincipen är en grundlagsskyddad rättighet. Tanken är att medborgarna ska kunna få insyn i hur myndigheter sköter sin verksamhet och hur skattepengar används. Utan den rättigheten skulle risken för missbruk och korruption öka.

36 av 60 skolor och förskolor bryter mot offentlighetsprincipen