Lagen ger dig rätt att tala illa om skolan

När det hettar till – det här gäller om du vill kritisera skolan. Illustration Johan Nord
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Var inte rädd för rektorn. Säg vad du tycker, menar Vilhelm Persson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet.
– Offentligt anställda lärare har en långtgående yttrandefrihet att kritisera arbetsledningen.

Lärare i kommunala skolor behöver inte vara oroliga för att kritisera sin rektor eller skolas verksamhet. Vare sig internt eller offentligt. Lärarna har lagen på sin sida.

– I teorin behöver de inte vara rädda. Men jag har läst att det finns lärare som är rädda, säger Vilhelm Persson, professor i offentlig rätt.

Vilhelm Persson.

Något som bekräftas av Veera Littmarck, chefsjurist på Lärarförbundet.

– Vår bild är att det är ett utbrett problem. Hur stort vet vi inte, men vi utreder ämnet just nu. Det är en viktig fråga att belysa.

Kan en lärare kritisera sin rektor i sociala medier också?

– Ja, offentligt anställda lärare kan framföra kritik både på Facebook och under en middag. De har yttrandefrihet i förhållande till sin arbetsgivare, som aldrig får ingripa, bestraffa eller utsätta någon för repressalier, säger Veera Littmarck.

Veera Littmarck.

Och lärare i friskolor?

– De får framföra kritik internt enligt det sätt som arbetsgivaren anvisar. Men inte på Facebook eller i andra sammanhang utanför skolan. Privatanställda lärare har alltså yttrandefrihet i förhållande till det allmänna, men inte till sin arbetsgivare.

Får de prata med journalister?

– Jo, de omfattas av meddelarfriheten på samma sätt som andra lärare och har rätt att lämna uppgifter till medierna. Sedan 2017 är det också förbud mot att efterforska källa. Men till skillnad från offentlig verksamhet gäller inte reglerna om offentliga handlingar, så handlingar får inte lämnas ut, säger ­Veera Littmarck.

Trots att arbetsgivaren inte får straffa någon lärare som uttryckt åsikter internt eller i medier görs det ibland.

– Med det är ändå svårt att bevisa. Vad var det som gjorde att den här läraren inte fick det här uppdraget eller den här löneförhöjningen. Var det för att läraren var dålig på sitt arbete eller en bestraffning, säger Vilhelm Persson.

Vad ska man göra om känner sig ­straffad?

– Gå till facket. Och har arbetsgivaren efterforskat källa kan du anmäla till JO, justitieombudsmannen, säger Vilhelm Persson.