Experten: Så försöker arbetsgivare tysta lärare

”Pinsamt”, säger läraren Louise Plobeck (till vänster) om händelsen när en intervju stoppades. Veera Littmarck till höger.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Toppstyrda kommunikationsplaner och lojalitetskontrakt. Det finns många sätt att försöka tysta lärare.

När rektorn för en förskola i Uppsala intervjuas i direktsändning av SVT ringer kommunens kommunikatör. ”Stoppa intervjun omedelbart”, är budskapet.

Det som hände i september har skakat om många lärare i Uppsala.

– Det är ett stort ingrepp i meddelarfriheten, rätten att tala med medier. Det är verkligen pinsamt för kommunen, säger Louise Plobeck, högstadielärare i Uppsala och ledamot av Lärarförbundets förbundsstyrelse.

Hon tror att det finns flera förklaringar till att kommuner och skolor allt oftare har någon form av mediestrategi. En är ett allt större fokus på kommunens varumärkesbyggande, en annan om hur skolsystemet är utformat.

– Det hänger ihop med vårt skolsystem som gör både lärare och skolledare till aktörer på en marknad, där elever och föräldrar är kunder.

– Det råder skolplikt och vi är myndighetsutövare som ska fatta beslut utan att bli utsatta för påverkan. Men med skolpengen blir vi ju det indirekt eftersom föräldrar kan se till att skolan förlorar skolpengar genom att byta till en annan. Vi riskerar alltså att utsättas för påtryckningar och därför tror jag inte det är en slump att Sverige är det enda land i världen som har organiserat skolan på detta vis, som en marknad, säger Louise Plobeck.

Men är det lagligt?

– Ja, men bara om det är ett sätt att kanalisera vem som ska göra offentliga uttalanden å skolans vägnar. Det kan vara ett sätt för att den enskilde läraren ska slippa uttala sig å skolans vägnar. Men planen får aldrig på något sätt vara tänkt att begränsa den enskilde lärarens meddelarfrihet, säger Vilhelm Persson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet.

Vilhelm Persson.

Att vara lojal med skolan och arbetsgivaren är något som finns i olika policyer hos både kommunala och offentliga skolor.

Att tysta en lärare med krav om lojalitet håller inte. I alla fall inte om läraren är offentligt anställd.

– Lojalitetsprincipen är väldigt svag i förhållande till offentligt anställda lärare. Den är lite starkare i förhållande till friskolorna, säger Vilhelm Persson.

Lärarförbundets chefsjurist Veera Littmarck menar att lojalitet för en offentligt anställd lärare handlar om att göra sitt jobb. Inget mer.

– Även om man är kritisk mot kommunala beslut eller beslut på sin skola är man skyldig att utföra sina arbetsuppgifter och följa arbetsgivarens instruktioner. Lojalitet får aldrig begränsa de grundläggande rättigheterna man har enligt yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen.