Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Fritidslärare, lärare i fritidshem eller fritidspedagog? Yrket har många namn, vilket återspeglar den snabba utveckling som skett de senaste åren, skriver redaktör Sara Djurberg.

Lärare i fritidshem-yrket har förändrats snabbt. Vad ska jag kalla er förresten? Fritidslärare, lärare i fritidshem eller fritidspedagoger? Trots att det numera heter lärare i fritidshem vill en del av er bli kallade fritidspedagoger, för att ni gått den gamla utbildningen och, kanske, hålla ett visst avstånd till den skolnära titeln lärare. 

Men om man i stället sneglar mot förskolan så fungerar titeln lärare bra där, utan att förskolan för den skull förlorat sin unika pedagogik. Snarare har verksamheten fått ökad status i takt med att alltmer forskning publicerats på området. Jag tror att lärare i fritidshem är på väg åt samma håll. Forskningen inom fritidshemspedagogik fullkomligt exploderar just nu. Och intresset från er läsare är stort. Lärare i fritidshem vill fördjupa sig och utvecklas.

Många slits mellan de olika verksamheterna och har svårt att få balans i uppdraget.

Vi har tittat närmare på hur den senaste förändringen av utbildningen, när fritidslärarna även blev behöriga att undervisa i ett praktisk-estetiskt ämne, upplevs av de nya lärarna. Många slits mellan de olika verksamheterna och har svårt att få balans i uppdraget. Men kanske är det för tidigt att utvärdera reformen. Vad tycker ni?

Det har varit en händelserik höst även för oss på redaktionen. När två lärarförbund går samman gör även deras tidningsredaktioner det. Men var lugn, Fritidspedagogik kommer även nästa år och dessutom i uppdaterad form. 

Till dess, god jul!